2016-08-11 | Övriga nyheter

Ingenjören som utforskar play-tjänsterna

Ivar Gaitan började sin karriär inom Bonnier Broadcasting och TV4 i april 2015, det var då hans första jobb inom mediebranschen. Nu är han chef för det nya big data-teamet inom produkt- och teknikavdelningen. Han berättar om hur hans team är i början på något nytt och stort. 

Big data-teamets uppgift är att skapa kunskap om användarna, hur de rör sig i tjänsterna och hur deras upplevelse ser ut för Bonnier Broadcastings varumärken och tjänster TV4 och C More.

- Vi ska bygga ett sorts nervsystem för play-tjänsterna för att kunna se vad som händer där ute på våra olika digitala plattformar i realtid. Målet är att kunna agera bättre och snabbare, då kan vi förebygga dåliga upplevelser och skapa bättre produkter, förklarar Ivar.

För Ivars del handlar arbetet mycket om att sitta och koda, men han jobbar även med rekrytering och kommunikation med övriga delar av organisationen.

Den största utmaningen som Ivar ser i sitt jobb är att utveckla något som tidigare inte gjorts inom Bonnier Broadcasting. De stora drakarna inom strömmande media, såsom Netflix och Spotify, har jobbat länge och lägger mycket resurser på att få till det här komplexa problemet.

- Vi har inte de musklerna utan måste vara smarta och snabba, och så mycket som möjligt lära oss av vad andra har gjort, säger han. 

 

Mycket att lära

Det som motiverar Ivar i sitt arbete är att det finns mycket nytt att lära — både rent personligt och för Bonnier Broadcasting som organisation.

- Våra förutsättningar förändras hela tiden och för att hänga med måste man vara nyfiken och vilja lära nytt. På det tekniska planet lanseras nya teknologier och bättre verktyg hela tiden. Det kräver att man ständigt har ett öga riktat framåt samtidigt som man jobbar med det man har framför sig. Det är otroligt roligt, och kan ibland kännas lite stressande, berättar Ivar.

Han upplever att det pågår en enorm skiftning i användarbeteende och konsumtionsmönster på det mediala planet.

- Vi kanske kan se åt vilket håll det rör sig i det korta perspektivet, men i ett längre perspektiv är sikten skymd. Det tvingar oss att vara lättrörliga och lyhörda. Framtiden blir som vanligt mycket spännande.

 

Bonnier Broadcasting som arbetsplats

Anledningen till att Ivar sökte sig till Bonnier Broadcasting var att han hade hört att teknikavdelningens arbetssätt var nyfiket och utforskande. Det är en kultur som han attraheras av. Han tror att det i kombination med frihet under ansvar är en anledning till att företaget har många kompetenta medarbetare.

- På många andra ställen är det vanligt att man fastnar i gamla hjulspår och låter bli att testa nytt av rädsla för kostnader och misslyckanden. Jag upplever också att vi har en inkluderande miljö och att det finns en stor respekt för allas erfarenhet och kompetens, säger Ivar.

Han fortsätter:

- Här har jag fått förmånen att jobba med en bred samling människor, de är både mångfasetterade och kompetenta. Jag har tidigare inte jobbat i en så brokig organisation, som ändå i alla delar är djupt professionell. Det är mycket inspirerande.

 

Fakta om Bonnier Broadcasting

Affärsområdet Bonnier Broadcasting bedriver tv- och streamingverksamhet i Sverige och Finland. I den svenska verksamheten ingår affärsenheterna betal-tv (C More) och reklam-tv (TV4). Dessutom finns produktionsbolaget Nyhetsbolaget som en egen enhet inom affärsområdet.

Senast uppdaterad: 2016-08-11