2016-02-08 | Övriga nyheter

"Tydlig och strukturerad i ett kreativt kaos"

Det som får produktionschef Pelle Porseryd att se fram mot en dag på jobbet är ovissheten om vad som kommer att hända, sina kollegor och inte minst tittarsiffrorna. Pelle började sin karriär inom tv direkt efter studenten och har därför en gedigen erfarenhet inom branschen.

Pelle har arbetat med ett brett spann program under sin karriär – allt från Lattjo Lajban till Fråga Olle. Han har varit hos TV4-Gruppen i olika omgångar sedan 90-talet. Den 1 augusti 2015 blev han tillsatt som produktionschef. I den rollen arbetar han nära de exekutiva producenterna för att kvalitetssäkra programmen och se till att man uppnår målen.

Tjänsten som produktionschef lockade då Pelle vill vara med och påverka.

- Det är en kreativ roll där man även har möjlighet att påverka i det stora hela, samtidigt som man kan grotta ned sig i kreativa detaljer. Sedan känns det otroligt spännande att få jobba med alla exekutiva producenter och få inblick i så pass många olika program, berättar Pelle.

Som produktionschef varierar dagarna och dess arbetsuppgifter. Ena stunden kan det vara krishantering kring att en deltagare har hoppat av ett program, nästa stund kan det handla om strategiarbete för vägen framåt.  Pelle beskriver rollen som väldigt varierat mellan kreativt arbete och administrativt arbete.

Vilken är den största utmaningen i tjänsten?

Det handlar nog om samma utmaning som hela branschen står inför: omställningen till det digitala. Det är en balansgång mellan att inte förändra för snabbt - men inte heller för långsamt, samtidigt som vi ska bibehålla det vi faktiskt är, säger Pelle.

I själva vardagen på jobbet försöker Pelle hitta struktur i ett kreativt kaos, som han själv beskriver det. Han menar på att detaljer är oerhört viktiga, men att som beställare kan de skymma det större perspektivet. Det är viktigt att våga ta ett kliv tillbaka ibland, och därför tror Pelle mycket på devisen frihet under ansvar. Nyckeln till att lyckas i branschen och hos TV4-Gruppen tror han ligger i engagemang och att brinna för det man arbetar med.  

Hur ser du på din roll inom TV4-gruppen?

- Jag trivs väldigt bra här och har en stor kärlek till huset. I dessa tider av förändring känns det som en väldigt spännande arbetsplats som har resurser att göra roliga och intressanta saker, så det är onekligen en plats som man vill vara kvar på, avsutar Pelle.

Senast uppdaterad: 2016-02-08