Ansvarsarbete

Att ta samhälls- och miljöansvar är ett arbete som är i ständig utveckling och som aldrig blir klart. Vi kan alltid bli bättre på att ta detta ansvar, både som arbetsgivare och som samhällspåverkare.

Demokrati och yttrandefrihet

En av TV4-Gruppens allra viktigaste uppgifter är att verka för demokrati och yttrandefrihet. Vi kan med vår verksamhet och storlek påverka publik, annonsörer, makthavare, med flera. TV4-Gruppen är en maktfaktor och med det följer ett stort ansvar.

TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon sänder live varje dag, 365 dagar per år, med nyheter, insikter och utblickar om både Sverige och världen. Dessutom sänds samhällsprogram, dokumentärer och tv-program som skildrar vår värld i en mängd olika perspektiv, och låter olika röster komma till tals. Gemensamt för alla dessa program är att TV4-Gruppen står upp för människors rätt att uttrycka sig, och för människors rätt att hålla sig uppdaterade och informerade. Det är en del av vad vi menar med att ta ansvar för demokrati och yttrandefrihet. Men långt ifrån den enda.

Nollrasism

Ett av TV4-Gruppens viktigaste projekt är Nollrasism, som har pågått i över femton års tid, och också har blivit prisbelönat internationellt. Huvudsyftet med Nollrasism är att stå upp för principen om alla människors lika värde, att arbeta mot diskriminering och att skapa en plattform för fruktbara diskussioner om dessa värden i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Unicef

TV4-Gruppen samarbetar sedan många år med Unicef, världens ledande barnrättsorganisation. Samarbetet kommer bland annat till uttryck genom Humorgalan, men också en lång rad andra aktiviteter som behövs för att barn ska få den barndom de har rätt till.

Galor och insamlingar

TV4-Gruppen har under drygt 20 år, genom insamlingsgalor, tv-program och samarbeten med hjälporganisationer, löpande bidragit till att samla in miljardbelopp till välgörenhet, idrottsrörelser, insamlingskampanjer och frivilligorganisationer. Bland annat har folkrörelser som Riksidrottsförbundet, Svenska Scoutförbundet och Friluftsfrämjandet fått stöd via lottförsäljningen till Bingolotto. Och programmet Postkodmiljonären möjliggör Postkodlotteriets utdelning av cirka en halv miljard kronor årligen till ett trettiotal frivilligorganisationer.

En del av Bonnier

TV4-Gruppen är dotterbolag till Bonnier Broadcasting och ägs av mediekoncernen Bonnier AB. Deras verksamheter kännetecknas av starka, självständiga företag med stor integritet. Här finns mer information om Bonniers affärsidé och vision.

Senast uppdaterad: 2017-01-31