2017-01-25 | Övriga nyheter

Bonnier Broadcasting

TV4 tillhör Bonnier Broadcasting - ett av Nordens största tv-bolag. Tillsammans leder vi utvecklingen av rörlig bild, vi samlar Sverige och är mänskliga i en digital värld.

Bonnier Broadcasting är moderbolag till TV4, C More och finska MTV. Allt det högkvalitativa innehåll som vi levererar gemensamt till användarna gör oss mer relevanta än någonsin tidigare när alla tittar på vad de vill, hur de vill och när de vill – helt på sina egna villkor.  

Om organisationen

Bonnier Broadcasting bildades den 22 mars 2016 under ledning av Casten Almqvist, vd för Bonnier Broadcasting och TV4, som moderbolag för hela det affärsområde inom mediekoncernen Bonnier AB där bland annat TV4-Gruppen ingår. Att fortsätta öka den digitala utvecklingstakten, vara flexibla och samtidigt dra nytta av gemensamma styrkor är det som är i fokus för allt som görs inom organisationen.

Organisatoriskt består Bonnier Broadcasting AB i Sverige främst av affärsenheten reklam-tv med TV4 AB, också kallat TV4-Gruppen, eftersom många fler tv-kanaler ingår, och affärsenheten betal-tv med bolaget C More Entertainment AB med sin streamingtjänst och ett stort antal betal-tv-kanaler. Även finska MTV utgör en del av organisationen.

Efter den officiella starten den 1 september 2016 har Bonnier Broadcasting AB omkring 300 anställda, som jobbar med gemensamma frågor som teknik, programbeställningar, inköp, sportproduktion, ekonomi, HR, strategi, kommunikation och varumärke.  Försäljning och affärsnära marknadsföring utförs inom de två affärsdrivande dotterbolagen TV4 och C More, och allt programinnehåll utom sport och nyheter produceras av externa produktionsbolag.  

Senast uppdaterad: 2017-01-31