2012-02-20 | Företagsnytt

God försäljningstillväxt och starkt tittarår för TV4-Gruppen

TV4-Gruppen ökar omsättningen, men minskar resultatet i förhållande till 2010. Omsättningen ökade till 5 555 MSEK och det operativa resultatet uppgick till 529 MSEK. 2011 var TV4-Gruppens tittarmässigt bästa år hittills, och TV4-Gruppen tog andelar på den svenska reklam-tv-marknaden.

TV4-Gruppen ökade omsättningen, men minskade resultatet under 2011. Nettoomsättningen* ökade till 5 555 MSEK (jämfört med 5 265 MSEK för motsvarande period föregående år), vilket motsvarar en ökning med drygt 5 procent. Det operativa resultatet** uppgick till 529 MSEK (826 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 procent (16 procent). Det operativa resultatet för TV4-Gruppen exklusive C More/Canal+ uppgick till 654 MSEK (666 MSEK).

- Tack vare den goda försäljningsutvecklingen nådde TV4-Gruppen, exklusive Canal+, samma resultatnivå som 2010. Däremot har vår rörelsemarginal försämrats som en följd av de kraftigt ökade programinvesteringar vi gjort under året, investeringar som varit nödvändiga för att möta den allt hårdare konkurrensen på den svenska tv-marknaden, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

Tillväxten på den svenska tv-reklammarknaden fortsatte under 2011 och uppgick enligt IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) till 10,5 procent för tv-mediet. Investeringarna i TV4-Gruppens kanaler ökade med 13,1 procent, medan snittet för traditionella medier (dagspress, populärpress, fackpress, tv, radio, utomhus, bio, adresserad och oadresserad direktreklam) låg på en ökning om 3,3 procent. TV4-Gruppens andel av annons- och sponsorintäkterna uppgick till 55,2 procent (54,0 procent). TV4-Gruppen tog därmed marknadsandelar och stärkte sin position på den svenska reklam-tv-marknaden.

2011 blev TV4-Gruppens tittarmässigt bästa år sedan MMS inledde sina mätningar 1994. Tittandet på gruppens kanaler ökade till 31,4 procent (29,9 procent 2010) i huvudmålgruppen 12-59 år, vilket gör TV4-Gruppen till landets klart största tv-hus. Som enskild kanal blev TV4, med en tittartidsandel på 19,2 procent (18,7), fortsatt klart största kanal i huvudmålgruppen, med en kraftig tittarökning både i sin egen och i övriga kanalers målgrupper, samt i befolkningen som helhet. Samtidigt som tittandet på SVT1, SVT2, TV3 och Kanal 5 minskade i alla dessa målgrupper ökade också tittandet på Sjuan och TV11 kraftigt.

TV4 Sverige, som bedriver TV4-Gruppens lokal-tv-verksamhet, fortsatte att växa och förbättrade lönsamheten under 2011. Försäljningen ökade med 20 procent jämfört med föregående år, vilket innebar en ökad marknadsandel på den lokala reklammarknaden. Under året lanserades också lokal nedbrytning av Sjuan, vilket mottogs mycket positivt, och försäljningen var över förväntan.

TV4 Digitala medier uppvisade en resultatförbättring jämfört med föregående år. Annonsintäkterna ökade med 59 procent och konsumentintäkterna med 100 procent. Under året lanserades framgångrikt betaltjänsten TV4 Play Premium, samt en TV4 Play-app för Ipad. Både trafiken för TV4 Play och för hela nätverket fortsatte att öka.

- Vi har ett starkt tittarår bakom oss. Framgångarna för vår annonsförsäljning, TV4 Sverige och TV4 Play inspirerar. Samtidigt gör konkurrenssituationen att vi måste lyfta oss ytterligare. Vi tänker fortsätta satsa på program, kanaler och tjänster som präglas av vår publicistiska idé: bredd, mångfald och kvalitet. Vi vill flytta fram våra positioner på alla tekniska plattformar. Vi kommer därför att öka satsningarna på digitala tjänster för rörlig bild framöver, säger Casten Almqvist.

Premium-tv-verksamheten i C More/Canal+ gick under 2011 med förlust, huvudsakligen på grund av en lägre ingående balans av abonnenter jämfört med föregående år, men också på grund av större investeringar i programinnehåll. Under andra halvåret vände dock Canal+ den negativa trend i antal abonnenter som inleddes i och med att Premier League-rättigheterna inte förlängdes från och med hösten 2010, och prenumeranttillväxten i slutet av 2011 överträffade förväntningarna. Canal+ stärkte under året sin rättighetsportfölj, bland annat genom köpet av den för den norska marknaden mycket viktiga Tippeligan. Dessutom lanserades nya kanalen Canal+ Family, och norska Canal9.

* Intäkter och kostnader redovisas netto, det vill säga efter avdrag för C Mores distributionsavgifter.
** Rörelseresultat före intressebolag, strukturella kostnader och övriga jämförelsestörande poster.

Hela årsrapporten finns här.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av mer än 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där Canal+ är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2012-09-04