2012-06-13 | Företagsnytt

Ny strategisk roll för TV4-Gruppens distributionsavdelning

TV4-Gruppens distributionsavdelning, under ledning av distributionschef David Österlund, får ett nytt utökat ansvar och en strategisk roll direkt under vd Casten Almqvist. Dessutom inrättas en styrgrupp för distributionsfrågor.

- Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för distributionen av tv på alla plattformar och för alla TV4-Gruppens kanaler, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.


TV4-Gruppens distributionsavdelning får ett utökat ansvar och uppdraget att verka för att både strategiskt och operativt skapa de bästa distributionsförutsättningarna för att optimera TV4-Gruppens olika affärsområden: digitalt, betal-tv, riksreklam och lokalreklam. En styrgrupp för distributionsfrågor inom TV4-Gruppen upprättas, bestående av distributionschef David Österlund och vd Casten Almqvist samt Malte Andreasson, planeringsdirektör, Cecilia Beck-Friis, direktör digitala medier, och Jonas Lönnqvist, landschef på C More Entertainment.

- Distribution av tv över internet skapar nya förutsättningar. Med möjligheten för TV4 att själv nå ut med sitt innehåll till tittarna och där begrepp som TV Everywhere och TV Anytime blir alltmer vanliga är det viktigt att samtliga frågor som rör distribution inom TV4-Gruppen samordnas, säger Casten Almqvist.

Distributionsavdelningen blir i och med detta en stabsfunktion under vd. David Österlund fortsätter som distributionschef och rapporterar direkt till vd Casten Almqvist, dock utan att ta plats i företagsledningsgruppen.

- Distributionsfrågorna, det vill säga hur TV4:s kanaler och innehåll distribueras till tittarna och kunderna, har redan i dag en stor effekt på alla delar av TV4:s verksamhet. De påverkar dels vår betalaffär och dels våra traditionella reklamaffärer, både för riks- och lokalreklamen, säger David Österlund.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i över två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av mer än 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där Canal+ är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2012-09-04