2012-06-18 | Företagsnytt

Nya chefer på TV4-Gruppens personal- och kommunikationsavdelning

TV4-Gruppens personal- och kommunikationsavdelningar omorganiseras till hösten i fyra områden: kommunikation, marknad, talang och omvärld. Jennifer McShane och Lotta Lindborg får nya chefsroller, kommunikationschef respektive marknadschef, och rapporterar direkt till kommunikationsdirektör Åsa Jamal.


Sedan februari är TV4-Gruppens kommunikations-, HR- och public affairs-arbete samlat under en chef, kommunikationsdirektör Åsa Jamal. Nu tas nästa steg i samordningen, när avdelningarna omorganiseras i en ny struktur. Målsättningen med den nya organisationen är att fortsätta utveckla informationsflöden, samarbetsformer och effektivitet.

- Kommunikation är den minsta gemensamma nämnaren för allt från ledarskapsutveckling till politiska kontakter. Jag har tagit organisationen tillbaka till ritbordet för att hitta ett bra sätt att ta tillvara på synergierna mellan de funktioner som ingår i mitt ansvarsområde. Min förhoppning är att det här upplägget ska ge oss en bra grund att stå på - men en organisationskarta är bara en pusselbit så klart. Det är människor som gör skillnaden, säger Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4-Gruppen.

Presschef Jennifer McShane tillträder som ny kommunikationschef med ansvar för företagsinformation, pressinformation, kundservice och programpresentation. Malin Lindborn (fd Persson) blir ny presschef i samband med omorganisationen.

- Den stora och spännande utmaningen i min roll blir att hitta nya vägar för kommunikationen. Det personliga tilltalet ligger mig varmt om hjärtat och nu vill jag ta det angreppssättet vidare till fler av våra externa kontakter. Jag känner mig privilegierad som får bredda uppdraget tillsammans med ett fantastiskt team, säger Jennifer McShane.

Lotta Lindborg, tidigare marknadschef B2B, blir ny marknadschef och ansvarar för B2B, B2C, event, crosspromotion, varumärkesfrågor, kampanjer samt säljstöd och retorik. Linda Engholms roll som eventansvarig utökas med personal- och budgetansvar.
- Min förhoppning med sammanslagningen är att vi ska frigöra krafter och ta tillvara på den kompetens som finns internt och därmed bli ännu starkare i vår marknadsföring. Det blir ett kompetent gäng som slås samman och jag ser fram emot att göra resan tillsammans med dem, säger Lotta Lindborg.

Som ett led i den nya organisationen kommer det även att rekryteras en chef för talangfrågor samt en chef för omvärldsbevakning.

Förändringen gäller från den 1 september 2012.

Senast uppdaterad: 2012-09-04