2012-11-13 | Företagsnytt

TV4-Gruppen förstärker försäljningsverksamheten

TV4-Gruppens lokal-tv-försäljning slås ihop med den nationella försäljningen för att stärka TV4:s försäljningsverksamhet ytterligare. Det innebär att verksamheten inom TV4 Sverige AB, det bolag inom vilket den lokala försäljningen hittills legat, flyttas till TV4 AB, och att vd Åsa Severed lämnar TV4-Gruppen. Samtidigt integreras också den insiktsdel som TV4-Gruppens dotterbolag Enterprize bedrivit i försäljningsavdelningen, under ledning av Michael Grimborg.

Den 1 december planerar TV4-Gruppen att slå ihop TV4 Sveriges lokala försäljningsverksamhet med TV4-Gruppens nationella försäljning. Därmed samlas hela TV4-Gruppens försäljningsverksamhet i en gemensam organisation, under ledning av TV4-Gruppens försäljningsdirektör Michael Grimborg. Genom förändringen skapas en än mer konkurrenskraftig och effektiv säljorganisation för hela TV4-Gruppen.

- Det här är ett naturligt steg i vår ambition att skapa en gemensam säljorganisation för hela TV4-Gruppen. Oavsett om kunden har ett lokalt eller nationellt behov, och oavsett vilka kanaler eller plattformar som bäst svarar upp mot kundens önskemål ska vi möta detta och erbjuda de bästa lösningarna, säger TV4-Gruppens försäljningsdirektör Michael Grimborg.

I samband med organisationsförändringen, som just nu MBL:as, flyttas verksamheten och personalen inom TV4 Sverige AB, det säljbolag i vilket det lokala försäljningsarbetet fram till i dag har bedrivits, till TV4 AB. Bolagets vd Åsa Severed lämnar TV4-Gruppen, och de fyra säljcheferna som i dag finns inom lokal-tv:s fyra regioner (öst, syd, väst och norr) rapporterar framöver till Michael Grimborg liksom ledningen i övrigt.

- Under Åsa Severeds ledning har TV4 Sverige levererat fantastiska resultat och brutit ny mark på den lokala annonsmarknaden. Allt fler annonsörer har upptäckt styrkan i och fördelarna med lokal-tv-annonsering. När tiden nu är mogen att samla all försäljningsverksamhet under ett tak ska vi givetvis spinna vidare på den här positiva utvecklingen, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

I samband med förändringarna övergår också den insikts- och affärsverksamhet som bedrivits inom dotterbolag Enterprize till TV4-Gruppens försäljningsavdelning. Härigenom förstärks de redan befintliga resurserna kring kundinsikt och en ny avdelning bildas som primärt ska fokusera på att hjälpa annonsörernas att förstå och hur deras respektive marknader påverkas av kontinuerliga interna och externa förändringar, och också att dra nytta av dessa förändringar. Max Hamberg, nu vd för Enterprize, leder den nya avdelningen och rapporterar till Michael Grimborg.

- I en ständigt föränderlig värld där ?stökigt? är det nya normala blir det allt viktigare att lägga resurser på att inte bara förstå sina kunders utmaningar utan också förutse vilka nya utmaningar som kunderna kommer att möta. Genom att stärka upp vår insiktsverksamhet kan vi både hjälpa befintliga och nya kunder att få ut ännu mer av sina marknadsföringsresurser, säger Michael Grimborg.

Bakgrund:
TV4 Sverige AB bildades när TV4:s lokalstationer blev helägda av TV4-Gruppen. Bolaget samlade både den redaktionella verksamheten och försäljningsverksamheten vid alla TV4:s lokal-tv-stationer. Vid avknoppningen av Nyhetsbolaget vid årsskiftet 2011/2012 flyttades all redaktionell lokal-tv-personal över till Nyhetsbolaget, medan den lokala säljorganisationen blev kvar inom TV4 Sverige.

Enterprize är ett av TV4-Gruppen majoritetsägt bolag som bildades 2010 för att bygga upp en verksamhet som fokuserade på att insamla och tyda information om marknader och annonsörer i syfte att hjälpa bolag att nå sina affärsmål med TV4-Gruppen som samarbetspartner.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i över två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av mer än 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där C More är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2012-11-13