2012-03-05 | Programnytt

TV4 genomför stor satsning för syn- och hörselskadade

TV4 ökar tillgängligheten för syn- och hörselskadade rejält. Redan nu har teckenspråkstolkning och syntolkning införts på vissa program, i dag lanseras direkttextning av TV4Nyheterna och under våren lanseras också talande text. Tanken är att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda syn- och hörselskadade tittare samma möjlighet att ta del av TV4:s program som övriga tittare, utan dyra hjälpmedel eller på andra tider.

Direkttextning, teckenspråkstolkning, syntolkning och talande text. På kort tid utökar nu TV4 sin tillgänglighet för syn- och hörselskadade tittare för att i realtid kunna erbjuda dem samma tv-upplevelse som övriga tittare. I dag är det premiär för direkttextning av TV4Nyheternas 22-sändning.

- Vi har velat bygga tillgänglighetslösningar som utnyttjar modern teknik för att hörsel- och synskadade ska kunna ta del av TV4:s program på så lika villkor som möjligt, det vill säga på rätt sändningstid och tillsammans med andra. Vi har velat undvika lösningar som bygger på att hörsel- och synskadade ska titta på andra tider eller kanaler eller köpa någon särskild, dyr specialteknik, säger TV4-Gruppens planeringsdirektör Malte Andreasson.

I dag, måndag den 5 mars, är det premiär för direkttextning av TV4Nyheternas 22-sändning. Från och med kvällens sändning kommer riksnyheterna, ekonomin, sporten och riksvädret att direkttextas måndagar- torsdagar, via text-tv sidan 890.

Sedan i december teckenspråkstolkas de flesta av TV4:s egenproducerade program klockan 20.00 i direktsändning, exempelvis Äntligen hemma, Familjen annorlunda, Sveriges mästerkock och Gladiatorerna. Under våren kommer också TV4:s samhällgranskande magasin Kalla fakta, med premiär den 21 mars, att teckenspråkstolkas. Hörselskadade tittare kan via tv4.se/tv4tolken antingen följa programmen direkt via sin dator, internetanslutna tv eller välja att se programmen vid ett senare tillfälle, då de även ligger kvar på TV4 Play efter sändningen.

Syntolkning är det tekniskt mest komplicerade projektet, eftersom det både kräver att ljudspår måste ligga i synk med sändningen, och att systemet inte ska utesluta de som inte är synskadade från att titta. Med Ericsson som partner har nu en teknisk lösning lanserats som bygger på telefoni, där humorserien Kontoret (söndagar klockan 20.00) är pilotprojekt. Genom att ringa upp ett telefonnummer och använda sig av handsfreefunktionen får synskadade tittare möjlighet till syntolkning i ena örat via telefonen. En syntolk berättar då vad som visuellt utspelas på tv:n, såsom kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck, och gör därmed tv-upplevelsen mer komplett.

Talande text bygger på samma tekniska lösning, men i stället för tolkning av det som sker i bild läser skådespelare textremsan på utländska program. För inspelade svenska egenproduktioner och inköpta program sker textning sedan länge. Målet är att TV4 under våren ska kunna inleda testsändningar med talande text.

- Vi fortsätter nu att arbeta vidare med att utöka vår service på området, med målet att allt fler program ska ha den här formen av tjänster kopplade till sig. Nästa stora projekt blir att konstruera en lösning för något av våra större sportevenemang, säger Malte Andreasson.

Teckenspråkstolkningen görs av Tolkcentralen i Örebro. Syntolkningen görs av Tundell och Salmson i Stockholm.

Telefonnummer för syntolkning och talande text: 0200-88 75 25 (kostar en markering) eller om din mobil är blockerad för 0200-nummer 08-50 51 00 47 (kostar som ett vanligt telefonsamtal).
Webbadress för teckenspråkstolkning: tv4.se/tv4tolken.
Text-tv-sida för direkttextning: 890.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i mer än två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av över 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där Canal+ är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2012-09-04