2012-01-03 | Företagsnytt

Tittarrekord för TV4-Gruppen under 2011

2011 blev TV4-Gruppens tittarmässigt bästa år sedan MMS inledde sina mätningar 1994. Tittandet på TV4-Gruppens kanaler ökade till 31,4 procent i huvudmålgruppen 12-59 år. TV4 är med en tittartidsandel på 19,2 procent fortsatt klart största kanal i huvudmålgruppen, med en kraftig tittarökning både i sin egen och i övriga kanalers målgrupper, samt i befolkningen som helhet. Samtidigt minskar tittandet på SVT1, SVT2, TV3 och Kanal 5 i alla dessa målgrupper. Tittandet på Sjuan och TV11 ökar under året kraftigt.

Solsidan, Så mycket bättre, Let?s dance, Halv åtta hos mig, TV4Nyheterna, 112 och Big brother. Det är några av alla de program som gjorde tv-året 2011 till TV4-Gruppens tittarmässigt bästa år sedan MMS inledde sina mätningar 1994. TV4-Gruppen ökar sina tittartidsandelar kraftigt under året, både i huvudmålgruppen 12-59 år, i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper och i befolkningen som helhet.

- Vi har under en längre tid investerat för att förstärka TV4-kanalens tablå och under 2011 gav det resultat. Med en blandning av gamla favoriter och nya program ökade tittandet på TV4 rejält, framför allt på bästa sändningstid. Med omgörningen av TV4 Plus till Sjuan, och en riktad insats på nya kanalen TV11 för att stärka oss i de yngre målgrupperna, lyckades vi samtidigt locka betydligt fler tittare till dessa båda kanaler, vilket också bidrar till vårt rekordår, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Peter Lindström.

Tittartidsandelen i huvudmålgruppen 12-59 år landar för TV4-Gruppens del på 31,4 procent, vilket innebär en ökning med 4,9 procent jämfört med 2010 års tittartidsandel på 29,9 procent. SVT:s tittartidsandel hamnar på 25,2 procent (en minskning med 3,3 procent från 26,1 procent), MTG:s på 22,3 procent (en ökning med 0,1 procent från 22,2 procent) och SBS TV:s på 11,6 procent (en minskning med 2,3 procent från 11,9 procent).

I befolkningen som helhet är SVT fortfarande det största tv-huset, med en tittartidsandel på 34,8 procent, vilket är en minskning med 1,2 procent från 35,2 procent. Även MTG och SBS TV minskar i befolkningen som helhet - MTG med 1,4 procent (från 17,3 till 17,0 procent) och SBS TV med 4,5 procent (från 9,1 till 8,7 procent), medan TV4-Gruppen är ensam om att öka tittandet. Tittandet ökar med 4,5 procent, från 28,9 till 30,2 procent. Bland de yngre tittarna är TV4-Gruppens ökning ännu större. MTG ökar total sett också något, medan SVT och SBS TV tappar.


TV4 enda kanal av "de fem stora" att öka

På kanalnivå är TV4 liksom tidigare största enskilda kanal i sin målgrupp, och också den enda av "de fem stora" kanalerna (SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5) som ökar. Även här sker ökningen både i TV4:s huvudmålgrupp, i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper och i befolkningen som helhet. Alla övriga av de fem stora kanalerna minskar tittandet i samtliga dessa målgrupper. Och samma sak gäller i "super prime", klockan 20-22. TV4 är den enda kanalen av de fem stora om att öka, medan övriga kanaler tappar andelar.

- Vi har under en längre period arbetat upp en stomme av program i TV4 som fungerar bra, vilket också ger oss trygghet och utrymme att våga satsa på nya program. Självfallet är det en styrka att tittandet på TV4 ökar när det samtidigt minskar på alla andra stora kanaler. Samtidigt finns det flera områden där vi kan bli bättre under 2012. Bland annat ska vi försöka leverera bättre under det andra kvartalet, där vi under 2011 inte lyckades möta efterfrågan från våra annonsörer, säger Peter Lindström.

I huvudmålgruppen 12-59 år ökar TV4 med 2,7 procent, från 18,7 till 19,2 procent, i hela befolkningen ökar TV4 med 2,5 procent, från 19,2 till 19,7 procent, och i målgruppen 15-44 år ökar TV4 från 17,7 till 18,0 procent (+ 1,6 procent).

Både SVT1 och SVT2 tappar tittande, både i de kommersiella målgrupperna samt i befolkningen som helhet. Minskningen är kraftigast bland de yngre tittarna: SVT1 tappade 1,2 procent av sitt tittande i hela befolkningen (från 23,2 till 22,9 procent), 3,5 procent av tittandet i 12-59 år (från 17,1 till 16,5 procent) och 6,6 procent av tittandet i målgruppen 15-44 år (från 14,2 till 13,3 procent). Tittandet på SVT2 fortsätter att minska och är nu nere på en tittartidsandel i hela befolkningen på 6,8 procent (en minskning med 2,2 procent från 6,9 procent), i målgruppen 12-59 är tittartidsandelen liksom föregående år 5,2 procent och i målgruppen 15-44 år är andelen 4,1 procent (en minskning med 4,8 procent från 4,3 procent).

Den kanal av de fem stora som tappar mest är dock TV3, som i hela befolkningen tappar 10,7 procent av tittandet jämfört med 2010 (från 8,1 procent till 7,2 procent). I sin huvudmålgrupp 15-49 år är TV3:s tapp 7,3 procent (från 10,8 till 10,0 procent) och i TV4:s huvudmålgrupp 12-59 år är TV3:s tapp 9,6 procent (från 10,2 till 9,2 procent). Även Kanal 5 tappar i tittande, både i befolkningen som helhet (från 6,8 till 6,5 procent - en minskning med 5,1 procent), i sin huvudmålgrupp 15-44 år (från 11,2 till 10,9 procent - en minskning med 2,6 procent) och i TV4:s huvudmålgrupp (från 9,4 till 9,1 procent - en minskning med 3,1 procent).


Sjuan och TV11 ökar kraftigt

Samtidigt som tittandet på TV4 ökar noteras under året också en kraftig ökning av tittandet på Sjuan, som under året bytte namn från TV4 Plus, och nya TV11, som ersatte TV400. Sjuan ökade under året tittandet med över 17 procent, från 3,8 till 4,4 procent, och TV11 mer än dubblade tittandet, från 0,7 till 1,6 procent. I TV11:s huvudmålgrupp 15-39 år tredubblades tittandet, från 0,7 till 2,1 procent. Även tittandet på TV4 Sport ökade, om än mycket marginellt, och kanalen befäste sin position som Sveriges största sportkanal. Tittandet på TV4 Fakta minskade under 2011, från 1,5 till 1,2 procent.


Solsidan TV4:s populäraste program

Under 2011 femdubblade TV4 antalet program på Topp 100-listan och Solsidan var årets mest sedda program utöver Melodifestivalen och Kalle Anka. TV4-Gruppen var det enda tv-huset som ägnades lika många eller fler minuter jämfört med föregående år, medan den sammanlagda tid som ägnades åt SVT, MTG och SBS TV minskade. Räckvidden generellt minskade något för tv-husen, samtidigt som timeshift- och Playtittandet på TV4 ökade kraftigt under året.

På tv4gruppen.se finns mer och fördjupande information om detta och tv-tittandet i övrigt under 2011.

Källa: MMS. Preliminära siffror, det totala tittandet via timeshift- och Playtjänster är inte inräknat för årets sista dagar, då det ännu inte har redovisats. Sedan 2009 ingår Canal+ i TV4-Gruppens totaltittande. I topplistorna ingår inte nyhetssändningar eller program som är kortare än fem minuter.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i mer än två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där Canal+ är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2012-09-04