2013-03-05 | Företagsnytt

Åsa Tillberg utsedd till ny vd för Nyhetsbolaget

Åsa Tillberg, fram till i dag redaktionschef på Dagens Nyheter, tillträder den 15 april tjänsten som vd för Nyhetsbolaget Sverige AB. Det beslutade en enhällig styrelse för Nyhetsbolaget i dag.

- Nyhetsbolaget och TV4 har mycket starka journalistiska varumärken. Dem ska vi värna och utveckla, liksom den traditionella affären. Men vi måste samtidigt utveckla framtidens tv-journalistik, dit tittarna och affärerna successivt kommer att flytta. Att säkerställa en bibehållen publicistisk kvalitet, utveckla den nya tv-journalistiken och samtidigt anpassa verksamheten för att möta strukturomvandlingen som pågår är en spännande utmaning som jag ser fram mot att möta tillsammans med medarbetarna på Nyhetsbolaget, säger Åsa Tillberg.

Åsa Tillberg har varit redaktionschef på Dagens Nyheter sedan 2009 och dessförinnan var hon chef för ekonomiredaktionen. Till DN kom hon efter att mellan 2003 och 2007 ha varit redaktionschef på Dagens Industri, där hon också arbetat som politisk reporter under tio år. Hon gick ut Journalisthögskolan i Stockholm 1990 och har också arbetat som politik- och ekonomireporter på Nyhetsbyrån Direkt i fyra år.

Åsa Tillberg efterträder Göran Ellung, som varit vd för Nyhetsbolaget sedan starten vid årsskiftet 2010/2011. I samband med den organisationsförändring som Bonnier nu genomför lämnar också Jan Scherman ordförandeskapet i Nyhetsbolaget.

- Det Göran Ellung och Jan Scherman tillsammans med sina medarbetare har åstadkommit under alla år på TV4 och Nyhetsbolaget är enastående och inger stor respekt. Nu när organisationen för Broadcasting förändras är vi eniga om att tidpunkten för ett ledarbyte är den rätta. Åsa Tillberg är en av få personer i vår bransch som lyckats bemästra den svåra balansakten att med bibehållet fokus på journalistisk kvalitet genomföra ett omfattande rationaliserings- och förnyelsearbete på en stor redaktion. Jag är övertygad om att Åsa är rätt person att ta över stafettpinnen och fortsätta utveckla Nyhetsbolagets och TV4-Gruppens journalistiska ambitioner in i framtiden, säger Casten Almqvist.

Den större organisationsförändring som Bonnier nu genomför innebär att verksamheten delas upp i sju olika affärsområden. Casten Almqvist blir affärsområdesansvarig för Broadcasting, som omfattar TV4, C More, Nyhetsbolaget och finska MTV Media. Castens huvudfokus ligger precis som i dag på vd-rollen för TV4-Gruppen, men han blir dessutom styrelseordförande i Nyhetsbolaget och MTV Media, samtidigt som Jonas Bonnier tar över ordförandeskapet i TV4 AB.

Jan Scherman fortsätter med sina övriga uppdrag inom Bonnier, bland annat arbetet med produktionsbolaget Scandinavian Studios.

--
Nyhetsbolaget Sverige AB ingår i Bonnierkoncernen och är nordens största produktionsbolag för nyheter och samhällsjournalistik. Nyhetsbolaget har cirka 400 anställda i Stockholm och på de 25 lokal-tv-stationerna. Affärsidén är att producera rörligt nyhetsmaterial till kunder för publicering på samtliga plattformar. Nyhetsbolaget äger och driver Sveriges enda nyhetskanal TV4 News. För TV4 producerar Nyhetsbolaget samtliga nyhets- och samhällsprogram; TV4 Nyheterna med ekonomi och lokala nyheter, Nyhetsmorgon, Kalla fakta, Efter tio och Jenny Strömstedt.

Senast uppdaterad: 2013-03-05