2013-11-06 | Företagsnytt

Digital transformation av TV4-Gruppen

I slutet av oktober presenterade TV4-Gruppen sin nya strategi med fokus på att vara ledande på tv på alla plattformar. I dag offentliggörs huvuddragen i den nya organisation som ska göra jobbet.  Cecilia Beck-Friis, chef för Digitala medier, blir ny vice vd och övergripande ansvarig för såväl affärs- som teknikutveckling. Därmed integreras den digitala verksamheten fullt ut i TV4-Gruppen. Johan Kleberg blir innehållsdirektör med fokus på rättighetsfrågor och kanaldirektör Peter Lindström får ett utökat ansvar för TV4 Play.

I dag presenteras TV4-Gruppens nya organisationsstruktur för medarbetarna på ett stormöte. Förändringen innebär bland annat att den digitala verksamheten integreras fullt ut i organisationen och är ett viktigt steg i att förverkliga TV4-Gruppens strategi.

- Vi genomför nu en digital transformation av hela företaget, en ny fas för TV4-Gruppen. Det handlar om att vässa vårt erbjudande till både tittare och kommersiella samarbetspartners och att göra det på alla plattformar. Vår publicistiska idé om bredd, kvalitet och mångfald ligger fast, och med den nya organisation vi nu sjösätter möter vi de krav som en förändrad tv-konsumtion och framtiden kommer att ställa på oss, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

Cecilia Beck-Friis, i dag ansvarig för TV4 Digitala medier, blir vice vd för TV4-Gruppen och får ett nytt ansvarsområde som omfattar både affärsutveckling, förvärv och teknisk innovation. Digitala medier som eget affärsområde och avdelning upphör.

- Det är ett styrkebesked att vi nu kommit så långt att vi integrerar vår befintliga digitala verksamhet i hela företaget. Det skapar också en kraft framåt som gör att vi kan bygga nya affärer och verksamheter för att stärka vår position och tillväxt. Det kommer att ske både genom en ökad utvecklingstakt och via strategiska investeringar och förvärv, säger Cecilia Beck-Friis.

Innehåll och kanal-/plattformspaketering separeras i två olika avdelningar, där Peter Lindström kvarstår som kanaldirektör och dessutom får ett utökat ansvar för TV4 Play samt alla distributionsfrågor. Johan Kleberg, som i dag är vd för C More, blir övergripande ansvarig för programverksamheten i rollen som innehållsdirektör på TV4-Gruppen. Därmed lämnar han C More när en ny vd har rekryterats.

- TV4-Gruppen har redan mediemarknadens starkaste innehåll och jag ser fram emot att samverka ännu närmare med våra fenomenala programmakare, publicister och inköpare. De närmaste månaderna kommer jag fortsatt att ha fullt fokus på C More, men när jag väl tillträder blir ett viktigt område att säkerställa rättigheter och program till alla kanaler och plattformar, säger Johan Kleberg.

Organisationsförändringen innebär att ett tiotal tjänster på TV4-Gruppen försvinner till årsskiftet, när organisationen sjösätts. Arbetet med att sätta den nya organisationen kommer även under 2014 att innebära kompetensväxling i form av att tjänster både försvinner och tillkommer.

TV4-Gruppens ledningsgrupp består även av försäljningsdirektör Michael Grimborg, kommunikationsdirektör Åsa Jamal och ekonomidirektör Eva-Lotta Malmfält. När en ny vd för C More rekryterats kommer även hen att ingå i TV4-Gruppens företagsledning.

Cecilia Beck-Friis har varit direktör för TV4 Digitala medier sedan 2010 och började på TV4-Gruppen 1995. Hon har bland annat varit affärsområdeschef för TV4:s nischkanaler och för TV4:s licens- och förlagsverksamhet, samt vice vd för TV4 Vision.

Johan Kleberg har varit vd för C More sedan 2011. Han har tidigare också varit operativ chef för C More, vd för TV4 Sport, tf chef för nischkanaler och kanalchef för TV400, och har jobbat inom TV4-Gruppen sedan 2004.

Senast uppdaterad: 2013-11-06