2013-02-19 | Företagsnytt

Försäljningsrekord och resultatförbättring för TV4-Gruppen

På en fortsatt stark tv-annonsmarknad slår TV4-Gruppen försäljningsrekord och förbättrar både resultat och omsättning under 2012. Omsättningen ökade till 5 885 miljoner kronor och det operativa resultatet landade på 577 miljoner kronor. TV4-Gruppen fortsätter dessutom att ta andelar på den svenska reklam-tv-marknaden.

TV4-Gruppen förbättrade både omsättning och resultat under 2012. Omsättningen steg med drygt 6 procent till 5 885 MSEK (5 555 MSEK 2011), och det operativa resultatet förbättrades med 9 procent till 577 MSEK (529 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 10 procent, vilket också innebär att den negativa marginalutvecklingen under de senaste åren har bromsats.

- Den stora efterfrågan på tv-reklam håller i sig och vi slår vårt tidigare försäljningsrekord. 2012 innebar också ett genombrott för TV4 Play. TV4-medarbetarna har anledning att vara stolta över att strategin fungerar och att vi är på rätt väg. Den stenhårda konkurrensen på den svenska tv-marknaden ökar dock, och vi måste därför fortsätta att återuppfinna och effektivisera oss. I grunden för TV4 kommer dock som alltid ligga fortsatta satsningar på bredd, mångfald och kvalitet, på engagerande tv för hela landet, på kvalitetsjournalistik och på stora underhållnings- och sportprogram, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

TV4-Gruppens annonsförsäljning slog all time high på en tv-annonsmarknad där efterfrågan på annonsutrymme i TV4-Gruppens kanaler för tredje året i rad var högre än utbudet. Samtidigt som månadsrapporterande medier enligt IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) redovisade en nedgång med 6,1 procent för årets första 11 månader. Under samma period ökade tv-investeringarna med 3,9 procent. TV4-Gruppen ökade mer än tv generellt och stod för närmare 90 procent av tillväxten, och fortsatte därmed att ta marknadsandelar.

2012 var ett digitalt genombrottsår för TV4-Gruppen. Både omsättning och resultat ökade för TV4 Digitala medier, som efter en renodling och fokusering av verksamheten till färre tjänster och med TV4 Play i centrum, samt en rad nya annonsprodukter och ett fortsatt ökat användande, såg stora framgångar både när det gäller annonstillväxt och abonnemangstjänsten TV4 Play Premium.

Det totala linjära tv-tittandet i Sverige ökade något under 2012. I huvudmålgruppen 12-59 år var TV4 fortsatt största kanal och TV4-Gruppen totalt fortsatt största kanalhus, även om tittandet minskade något jämfört med rekordåret 2011. Sjuan gjorde sitt bästa år någonsin, och är nu landets sjätte största kanal.

C More ökade sina intäkter, växte abonnentstocken och förbättrade resultatet, även om de omstruktureringar, nyetableringar och lanseringar som genomfördes under året bidrog till ett minusresultat.

Hela årsrapporten finns som bifogad fil här.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i mer än två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av över 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där C More är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4 sänder också nyheter från 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2013-02-19