2013-06-13 | Företagsnytt

Nya riktlinjer för politisk reklam i TV4

Ökat reklamutrymme för politisk tv-reklam inför nästa års val, en kortad valperiod med särskilda begränsningar, tillåtet för politiska partier att annonsera i samhälls- och aktualitetsprogram, samt en slopad ”reflection day”. Det är några av förändringarna i TV4-Gruppens riktlinjer för åsiktsannonsering och politisk reklam som offentliggörs i dag och som har sin grund i det positiva mottagande den politiska tv-reklamen fick i samband med tidigare val.

Till valen 2009 och 2010 öppnade TV4-Gruppen upp för politiska partier att annonsera i TV4-Gruppens kanaler. Nu har riktlinjerna för åsiktsannonsering och politisk reklam setts över och i dag presenterar TV4-Gruppen de nya riktlinjer som kommer att gälla för nästa års val till riksdag, landsting och kommuner och valet till EU-parlamentet.

- Vi gjorde en rejäl genomlysning av politisk tv-reklam redan vid valen 2009 och 2010, som visade att den mottogs väl. Man uppmärksammade den och man diskuterade den. Avgörande för beslutet att öppna upp för politisk reklam var vår tro att den kunde öka det politiska intresset och engagemanget. Så blev det också, säger TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal.

Av de Novus-undersökningar som TV4-Gruppen lät genomföra i koppling till valen 2009 och 2010 framgår bland annat att en majoritet av tv-tittarna sett den politiska tv-reklamen och att en majoritet också tror att den bidragit till ett ökat valdeltagande. Undersökningarna visar dessutom att en betydande del av tittarna diskuterat och pratat om den politiska tv-reklamen, framförallt bland de yngre, där nära hälften säger att de diskuterat reklamen. Unga är generellt sett också mer positivt inställda till innehållet i de politiska reklamfilmerna.

Precis som tidigare gäller att partierna under valperioden kan boka ett maxpaket och att alla partier är garanterade reklamplats om bokningen görs före årsskiftet. Bland förändringarna kan nämnas att den valperiod där TV4 haft särskilda begränsningar kring politisk tv-reklam kortas – från fem veckor till fyra veckor för val till riksdag, landsting och kommun, samt till två veckor för EU-valet. Under dessa särskilda valperioder ökas samtidigt utrymmet för politisk tv-reklam något.

TV4 öppnar också upp för politiska partier att annonsera i samhälls- och aktualitetsprogram. Nyheter och valprogram är dock fortfarande stängda för politisk reklam och sponsring och annan programfinansiering är inte heller tillåten. Den ”reflection day” som tidigare fanns och som innebar att ingen politisk reklam visades under valdagen och dagen före valdagen tas bort. Partierna kan nu annonsera ända fram till dess att vallokalerna stänger.

- Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med partierna och har tagit hänsyn till de behov de beskrivit. Samtidigt vill vi som utgivare ta ansvaret för att alla partier under valperioden ska få samma möjligheter och erbjudanden, för att åstadkomma balans både i mängden politisk reklam och fördelningen mellan olika partier. Det tror vi gynnar både väljarna, partierna och våra övriga annonsörer, säger Åsa Jamal.

De nya riklinjerna i sin helhet.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i mer än två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av över 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där C More är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4 sänder också nyheter från 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2013-06-13