2013-01-04 | Företagsnytt

Rekordår för Sjuan och TV4 Play

Sjuan och TV4 Play är två av vinnarna när tv-året 2012 kan summeras. Sjuan gör tack vare en mycket stark höst sitt bästa år någonsin, liksom TV4 Play. Och även om tittandet på TV4 och TV4-Gruppens kanaler totalt minskar något jämfört med rekordåret 2011 är TV4 största kanal och TV4-Gruppen största tv-hus i huvudmålgruppen 12-59 år.

- TV4 är största kanal, TV4-Gruppen största tv-hus och Sjuan gör sitt bästa år någonsin. Även om TV4 totalt sett tappar i jämförelse med ett mycket starkt 2011, gör vi ett bra år. SVT1:s ökade tittande beror till stor del på OS-framgångarna i augusti. Bortser vi från den perioden har vi levererat lika bra som under framgångsrika 2011. Vi lyckades väl med att förbättra tittandet under det andra kvartalet och avslutar året med ett mycket starkt fjärde kvartal för både TV4 och Sjuan, vilket känns bra att ha med sig in i ett spännande 2013, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Peter Lindström.

När tittaråret 2012 summeras kan man konstatera att TV4, även om tittartidsandelen minskar, är fortsatt största kanal i sin huvudmålgrupp 12-59 år. TV4 når 18,5 procent (jmf med 19,2 procent 2011), SVT1 ökar till 18 procent (från 16,5 procent), SVT2 ligger oförändrat på 5,2 procent, TV3 minskar till 8,2 procent (från 9,2) och Kanal 5 minskar till 8,8 procent (från 9,1).

Under hösten slog Sjuan flera tittarrekord, och hamnade på helt nya nivåer tittarmässigt. Hela Sverige bakar blev Sjuans största framgång någonsin och nådde som högst 792 000 tittare.

Tack vare den starka hösten fortsätter Sjuan att öka sina andelar, och tittandet i målgruppen 12-59 år ökar till 4,6 procentenheter (från 4,4), vilket är den hittills högsta andelen för kanalen. I Sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59 år är det en marginell ökning under 2012, men samtidigt minskar avståndet till TV3 och Kanal 5 som tappat under året. Sjuan stärker därmed sin position som den femte största kanalen i denna målgrupp, och är betydligt större än både SVT2 och TV6.

När det gäller tv-husen totalt är TV4-Gruppen, liksom tidigare, det största tv-huset i huvudmålgruppen 12-59 år. Tittandet minskar jämfört med rekordåret 2011, men ligger på samma nivå som 2010 - på 29,8 procent av det totala tittandet (jämfört med 31,4 procent 2011). Likaså bland de yngre tittarna, 15-44 år, är TV4-Gruppen det klart största tv-huset, även om andelen minskar.

TV4-Gruppen är även fortsatt det tv-hus med högst antal tittade minuter per person i målgruppen 12-59 år. 2012 landade siffran på 42 minuter.


TV4 Play stod för två tredjedelar av de kommersiella strömstarterna

TV4 Play visade en kraftig tillväxt under året och antalet strömstarter ökade med 14 procent (vecka 1-50). Det är framförallt den mobila konsumtionen som växt under 2012 och från årets start har andelen mobila strömstarter i stort sett tredubblats.

- Det har varit ett fantastiskt år för TV4 Digitala medier. 2012 var året då tittandet på de mobila plattformarna tog rejäl fart och även vår abonnemangstjänst TV4 Play Premium har växt kraftigt, inte minst sedan det blev möjligt att se alla våra tv-kanaler live i datorn, mobilen och surfplattan, säger Cecilia Beck-Friis, direktör TV4 Digitala medier.

TV4 Play stod under årets första 11 månader (vecka 1-49) för hela två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter - 66 procent för TV4-Gruppen, 20 procent för MTG (data saknas vecka 43-48) och 14 procent för SBS TV. I genomsnitt startades över 3,6 miljoner strömmar per vecka i TV4 Play.

* Medan linjärt tv-tittande mäts i tusentals tittare är den kommersiella valutan för webbtittande hur många strömstarter ett program har. 

Här finns en mer och fördjupande information om detta och tv-tittandet i övrigt under 2012. Här går finns även en förklarande uppställning som pdf.

Källa: Alla siffror bygger på MMS officiella tittarmätningar för 2012. Timeshift-tittandet för vecka 52 ingår inte, då det redovisas först 7 dagar efter ordinarie sändning. Siffrorna för Play-tittandet avser vecka 1-50, där inget annat anges.

--
TV4-Gruppen har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i mer än två årtionden. TV4-Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av 40 tv-kanaler i hela Norden, inom både fri-tv, mini-pay- och premiumområdet, där Canal+ är Nordens ledande betal-tv-operatör. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play, som samlar rörligt material från TV4-Gruppens kanaler. För mer information, se tv4gruppen.se.

Senast uppdaterad: 2013-01-04