2014-09-17 | Företagsnytt

Anna Rastner blir digital programchef på TV4-Gruppen

TV4-Gruppen förstärker sitt digitala fokus ytterligare. Anna Rastner, i dag redaktionell affärsutvecklingschef på Mittmedia, värvas nu till rollen som digital programchef, med ansvar att stärka och utveckla tv-erbjudandet på alla digitala plattformar.

- Anna Rastner har en mångårig och djup kompetens  när det gäller digitalt innehåll, såväl praktiskt som strategisk och affärsrelaterad.  Hon får nu det mycket viktiga ansvaret att ytterligare öka takten i vår digitala transformation, att förlösa och växla ut den kraft som vårt innehåll rymmer digitalt, och att inom alla programgenrer utveckla oss för att möta tittarnas ökade krav på att se tv på nya plattformar, när de själva vill. Det är med stor glädje jag välkomnar Anna Rastner till TV4, säger TV4-Gruppens innehållsdirektör Åsa Sjöberg.

Uppdraget som digital programchef handlar i stor utsträckning om att förlänga och fördjupa arbetet runt TV4-Gruppens stora programrättigheter och profiler, och att hitta nya vägar för innehållet att nå tittare och konsumeter. Det handlar också om att utveckla nya program och idéer direkt för digitala plattformar som TV4 Play, YouTube med flera.

- Tv-branschen genomgår just nu samma digitala transformering som varit en verklighet för många andra medier och branscher i många år. TV4 har ett otroligt starkt varumärke, ett fantastiskt innehåll och enorm kompetens bland medarbetarna. Det ger väldigt goda förutsättningar för att driva en digital förflyttning av verksamheten, säger Anna Rastner.

Arbetet som digital programchef skär tvärs igenom TV4-Gruppens fem övriga innehållsavdelningar – allmän-tv, nyheter & samhälle, sport, inköp & format, samt drama. Den digitala programchefen ska driva digital transformation inom samtliga programgenrer, och rapporterar precis som de fem genrecheferna till innehållsdirektör Åsa Sjöberg.

Anna Rastner har under det senaste året arbetat som redaktionell affärsutvecklingschef på Mittmedia. Dessförinnan arbetade hon under åtta år på Expressen, bland annat som redaktionschef digitala medier, samt som editionschef för Expressen TV.  Hon har också arbetat på MTG, bland annat fem år på TV8, först som programledare, därefter som programchef och som vd.

Anna Rastner tillträder i november.

Senast uppdaterad: 2014-09-17