2014-08-27 | Företagsnytt

Åsa Sjöberg ny innehållsdirektör för TV4-Gruppen

Åsa Sjöberg blir ny innehållsdirektör för TV4-Gruppen och får därmed det övergripande ansvaret för programverksamheten i alla kanaler och på alla plattformar. Fortsatt fokus på digital transformation står högst på agendan, liksom att vidareutveckla TV4:s unika svenska innehållsposition, utnyttja styrkan i den och ta ut den på alla plattformar.

- Åsa Sjöberg förenar ett starkt publicistiskt fokus med bred erfarenhet och kunskap om tv-produktion. Hon får nu förtroendet att vidareutveckla TV4:s unika position, och att med kraften i den fortsätta driva den digitala transformation, säkra nödvändiga rättigheter för alla plattformar och att fortsätta bygga det digitala innehåll som även i framtiden gör att TV4 är relevant för alla landets tittare, säger Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen.

Åsa Sjöberg, i dag programdirektör allmän-tv:

- I en tid av kraftfull förändring är det en stor och rolig utmaning att få fortsätta utveckla TV4-Gruppens innehåll tillsammans med landets främsta programmakare. Det lokala svenska utbudet är det som särskiljer oss, både när det gäller nyheter, samhällsjournalistik, sport, egenproducerat drama och underhållning. Det kommer det att göra framöver också. Nu intensifierar vi arbetet med att transformera oss digitalt för att möta tittarna där och när de vill bli mötta, säger Åsa Sjöberg

När Åsa Sjöberg tillträder förändras och renodlas samtidigt innehållsavdelningens organisation; i avdelningarna allmän-tv (leds av programchef allmän-tv Maria Mowbray), nyheter och samhälle (Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle, hit flyttas också Nyhetsmorgon), sport (sportchef Fredrik Olofson), inköp och format (inköps- och formatchef Cathrine Wiernik), samt drama-avdelningen.

Dramachef tillsätts inom kort, liksom en helt ny digital programchef, som ytterligare ska öka det digitala fokuset. Det blir en roll som skär tvärs igenom de fem olika innehållsavdelningarna och som därmed kommer att driva den digitala transformationen inom samtliga programgenrer. På samma sätt kommer också en affärs- och rättighetsfunktion att bildas, som tvärfunktionellt ska jobba med affärs- och rättighetsfrågor för att säkerställa handlingsfrihet på samtliga plattformar.

Åsa Sjöberg har varit programdirektör för allmän-tv sedan 2007. Hon inledde sin TV4-bana 1999, som projektledare och exekutiv producent på programavdelningen, för att 2005 ta över som programchef. Dessförinnan var hon redaktör och producent på Strix Television, efter studier på bland annat Journalisthögskolan i Stockholm. Hon sitter i styrelsen för nordiska distributionsbolaget Nordic World och representerar också den svenska film- och dramabranschen i styrelsen för Nordisk Film- och TV-Fond. Hon tillträder sin nya roll den 1 oktober, i samband med att Johan Kleberg slutar på TV4-Gruppen. Hon rapporterar till vd och tar också plats i TV4-Gruppens företagsledning.

Senast uppdaterad: 2014-08-27