2014-06-03 | Företagsnytt

Cathrine Wiernik blir inköps- och formatchef för TV4-Gruppen

TV4-Gruppens innehållsavdelning organiserar om för att öka flexibiliteten mellan beställda svenska program, inköpta program och drama. Cathrine Wiernik blir ny inköps- och formatchef för TV4-Gruppen.

TV4-Gruppen omorganiserar innehållsavdelningen och integrerar format- och inköpsdelarna med varandra. Cathrine Wiernik, i dag format- och utvecklingschef på programavdelningen, blir ny inköps- och formatchef för TV4-Gruppen. Genom förändringen ökar flexibiliteten mellan olika typer av innehåll och plattformar, såväl för inköp som för lokal produktion, drama och fakta.

- I en digitaliserad och snabbt föränderlig medievärld blir flexibilitet och sömlöshet mellan inköp och lokal produktion allt viktigare, oavsett plattform. Från att tidigare i stor utsträckning förlitat oss på internationella volymavtal kommer vi framöver också att behöva jobba ännu mer gränsöverskridande och ännu närmare produktionsbolag och producenter, både nationellt och internationellt, för att alltid se till att säkra det bästa och mest lokalt anpassade innehållet, säger Cathrine Wiernik.

I takt med att tv-marknaden förändras blir lokalt producerat innehåll blir allt viktigare, liksom internationella samproduktioner, inte minst inom Norden och Europa. Parallellt ökar också vikten av att skräddarsy innehållet för olika kanaler, tablåer och plattformar.

- Tittarna gör ingen skillnad på innehåll, bästa program vinner oavsett genre. Genom den här förändringen ökar vårt fokus på lägereldsprogram och på att erbjuda tittarna det starkaste innehållet, de största och bästa formaten och de viktigaste serierna från hela världen oavsett plattform. Cathrines mångåriga rutin och känsla blir mycket viktig i det arbetet, säger TV4-Gruppens programdirektör allmän-tv Åsa Sjöberg, som Cathrine Wiernik kommer att rapportera till.

Wiernik tillträder sin nya tjänst den 1 juli, och samtidigt försvinner rollen som inköpsdirektör för TV4-Gruppen. Nuvarande inköpsdirektör Clara Scherman har erbjudits en ny roll inom koncernen.

- Det har varit fantastiska år för mig som inköpsdirektör på TV4 och jag är oerhört stolt över vad vi har åstadkommit. Nu sker stora förändringar i hela medielandskapet och TV4:s programutbud och organisation anpassas till detta. Jag ser det som en möjlighet för mig att ta mig an nya utmaningar, säger Clara Scherman.

Senast uppdaterad: 2014-06-03