2014-02-05 | Företagsnytt

Rekordår för TV4 AB ger starkt resultat för TV4-Gruppen

TV4 AB gör sitt bästa resultat någonsin, vilket ger ett operativt resultat för TV4-Gruppen inklusive C More på 648 MSEK (577 MSEK 2012). Nettoomsättningen ökar till 6 121 MSEK (5 885 MSEK). En stark annonsförsäljning och fortsatt optimering av kanal- och rättighetsportföljen har bidragit till framgången. Rekordresultatet för TV4 AB möjliggör kraftfulla investeringar i digital transformation och tillväxt under 2014.

TV4 AB presenterarsitt bästa operativa resultat hittills, exklusive C More, bland annat tack vare en stark annonsförsäljning under främst andra halvåret, men också genom den optimering av rättighets- och kanalportföljen som genomfördes under året. 

- För oss innebär det här ett guldläge att fortsätta arbetet med vår digitala transformation. Att tittarna och annonsörerna i ännu högre grad än tidigare hittar till våra kanaler och plattformar i en tid av ökade valmöjligheter är naturligtvis ett styrkebesked, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

TV4-Gruppens operativa resultat för 2013 uppgick till 648 MSEK (577 MSEK), en ökning med 12,3 procent mot 2012. Rörelsemarginalen landade på 10,6 procent (9,8 procent 2012), vilket innebär att den fleråriga negativa marginalutveckling som bromsades in under 2012 nu har vänt. Dotterbolaget C More går dock fortfarande med förlust, efter fortsatta utmaningar i Danmark och Norge. Nettoomsättningen är den högsta som TV4-Gruppen hittills har presenterat: 6 121 MSEK (5 885 MSEK 2012), en ökning med 4 procent.

Annonsförsäljningen tangerade nästan förra årets rekordförsäljning, och det andra halvåret var det bästa någonsin. Inte minst ökade annonsförsäljningen för TV4 Play, som under året lanserade flera nya tjänster, second screen-lösningar och nya program- och annonsformat. Native advertising, mobil pausreklam och T Commerce rönte stora framgångar.

TV4 Plays framgångar rör inte bara den annonsfinansierade fria delen – som stod för två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter – utan också för abonnemangstjänsten TV4 Play Premium. Genom sin kraftiga tillväxt är abonnemangstjänsten nu en av landets största betal-tv-tjänster online.

Linjärt gör TV4 sitt andelsmässigt bästa tittarår sedan 2007 och Sjuan sitt bästa år någonsin. TV4 ökar också såväl det faktiska tittandet som ratingleveransen till annonsmarknaden, medan huvudkonkurrenterna tappar.

- Vi vill erbjuda våra tittare och användare de bästa tv-upplevelserna oavsett när de tittar eller  var de befinner sig. Det är en förutsättning för att nå vårt långsiktiga mål om att vara störst på tv på alla plattformar.  Jag ser fram emot ett spännande 2014 som kommer präglas av kraftfulla investeringar i utveckling och tillväxt, säger Casten Almqvist.

Följ denna länk, eller länken nedan, för att ta del av hela årsrapporten.

Senast uppdaterad: 2014-02-05