2014-01-03 | Programnytt

Så mycket bättre på alla plattformar för TV4 under 2013

 

TV4 är största kanal, TV4-Gruppen största kanalhus och Sjuan gör sitt bästa år någonsin i sina respektive målgrupper. Samtidigt befäster TV4 Play sin position bland Playtjänsterna och står för närmare två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter. Och parallellt med att huvudkonkurrentera SVT1, TV3 och Kanal 5 tappar både andelar och faktiskt tittande går TV4 mot strömmen och ökar både tittartidsandelar och det faktiska tittandet.

 

 

- Att vi lyckas öka tittandet både på TV4, Sjuan och TV4-Gruppen totalt samtidigt som TV4 Play växer kraftfullt är ett styrkebesked och ett kvitto på att vår kanalstrategi och satsning på bredd, mångfald och kvalitet fungerar. Det ökade digitala utbudet och fler och bättre sätt att konsumera tv online gör att intresset för tv är starkare än någonsin. Genom att kombinera tv-mediets räckvidd och effekt med den mer interaktiva och personaliserade tv-upplevelsen online skapar vi en unik position och plattform både för våra tittare och kunder, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Peter Lindström.

TV4 gör sitt andelsmässigt bästa år sedan 2007 med en tittartidsandel i huvudmålgruppen 12-59 år på 19,9 procent (18,5 procent 2012), och är därmed fortsatt den största tv-kanalen i landet i målgruppen. Även Sjuan fortätter att växa, är den sjätte största kanalen i hela befolkningen, och gör i huvudmålgruppen kvinnor 25-59 år sitt andelsmässigt bästa år någonsin med 6,1 procent i andel (5,8 procent 2012). Tittar man till hela TV4-Gruppen ökar tittartidsandelarna även här. TV4-Gruppen ökar från 29,8 till 30,4 procent bland 12-59-åringarna, trots att TV11 avyttrades under året. Och samtidigt tappar både SVT1, TV3 och Kanal 5 tittande.

Parallellt med detta fortsätter framgångarna och tillväxten för TV4 Play, både vad gäller det fritt tillgängliga materialet och den abonnerade TV4 Play Premium-tjänsten. Under årets första 49 veckor stod TV4 Play för nästan två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter, och det var de mobila plattformarna som stor för den kraftigaste tillväxten. Abonnentbasen för TV4 Play Premium ökade under året med 88 procent.

- Det är glädjande att konstatera att även 2013 blev ett framgångsrikt år för TV4:s digitala tjänster, mycket tack vare tillväxten på de mobila plattformarna och framgångarna för vår premiumtjänst. Under året har vi även sett ett ökat live-tv-tittande online, vilket vi tror kommer att fortsätta växa stort framöver, säger Cecilia Beck-Friis, under 2013 direktör för TV4 Digitala medier och från årsskiftet vice vd för TV4-Gruppen.

För mer detaljerad information om tv-tittandet under 2013, klicka här eller på länken nedan. Där finns mer information om tittartidsandelarna för de olika kanalerna, hur det faktiska tv-tittandet på TV4 ökar, samtidigt som det totala tv-tittandet minskar. Där finns också mer information om de mest sedda programmen under året, där TV4 ökar antalet program på Topp 100-listan. Där finns också en länk till en pdf-sammanställning över tittaråret 2013.

 

Senast uppdaterad: 2014-01-03