2014-09-03 | Företagsnytt

TV4-Gruppen, UNICEF, UNHCR, Rädda Barnen och Röda Korset startar insamlingen ”Människor på flykt i Irak”

Just nu pågår en av de våldsammaste konflikterna i vår tid i Irak. 1,7 miljoner vuxna och barn är på flykt och hjälpbehovet är enormt. I samarbete med UNICEF, UNHCR, Röda Korset och Rädda Barnen startar TV4-Gruppen nu insamlingen ”Människor på flykt i Irak” för att ytterligare öka hjälpinsatserna till alla dem som drabbats.

Just nu pågår en av de våldsammaste konflikterna i vår tid i Irak. 1,7 miljoner vuxna och barn är på flykt och hjälpbehovet är enormt. I samarbete med UNICEF, UNHCR, Röda Korset och Rädda Barnen startar TV4-Gruppen nu insamlingen ”Människor på flykt i Irak” för att ytterligare öka hjälpinsatserna till alla dem som drabbats.

Nära 1,7 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i Irak. Omkring hälften av dem är barn. Sårbara för våldet, utan hem och pengar, och utsatta för smittspridning av svåra sjukdomar. Genom ett samarbete mellan UNICEF, UNHCR, Rädda Barnen, Röda Korset och TV4-Gruppen startas nu insamlingen ”Människor på flykt i Irak”.

- Behovet av humanitära insatser är enormt stort i Irak. Genom TV4 kan nu svenska folket stödja det hjälparbete som vi fyra organisationer bedriver på plats, och därigenom vara med och se till att familjer och deras barn överlever, säger Per Westberg, vice generalsekreterare för UNICEF.

De fyra organisationerna, som redan finns på plats i de drabbade områdena, trappar nu upp sina humanitära insatser. Hjälpbehovet är mycket omfattande, i allt från att leverera livräddande förnödenheter som vatten, högenergimat, hygienartiklar och filtar till att förebygga sjukdomar och ge människor någonstans att bo.

- Ingen kan undgå att beröras starkt av de fruktansvärda berättelser och bilder vi tagit del av från regionen. Det här insamlingssamarbetet är ett sätt för oss att göra det lite lättare för våra tittare och användare att agera på den känslan och stödja det viktiga och svåra arbete som hjälporganisationerna nu utför i området, säger TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal

Så här skänker man pengar:
För att skänka 100 kronor, sms:a HJÄLP till 72 900
För att skänka 200 kronor, sms:a HJÄLP200 till 72 900
För att skänka 300 kronor, sms:a HJÄLP300 till 72 900

För mer information:
UNICEF, www.unicef.se
UNHCR, www.fnflykting.se
Rädda Barnen, www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden/
Röda Korset, www.redcross.se
TV4, www.tv4.se

Presskontakter:
UNICEF, Christina Kerpner, pressansvarig, 070-370 74 45, christina.kerpner@unicef.se
UNHCR, Catrin Rising, kommunikationschef, 073-735 16 02, catrin.rising@sverigeforunhcr.se
Rädda Barnen, Anders Maxson, pressansvarig, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se
Röda Korset, Erik Halkjaer, pressekreterare, 08-452 48 20, erik.halkjaer@redcross.se
TV4-Gruppen, Magnus Törnblom, pressansvarig corporate, 070-266 27 12, magnus.tornblom@tv4.se

Senast uppdaterad: 2014-09-03