2014-04-09 | Företagsnytt

TV4 lägger ned lokala nyhetssändningar – riksredaktionen förstärks med inrikesreportrar ute i landet

TV4:s lokala nyhetssändningar upphör och i stället förstärks riksredaktionen med omkring 25 fasta inrikesreportrar placerade på 9 utvalda orter över hela landet. Det föreslår TV4:s ledning i ett preliminärt inriktningsbeslut som nu ska förhandlas med facket. Totalt kan cirka 140 tjänster försvinna och därmed blir detta ytterligare en i raden av neddragningar som drabbar den svenska lokaljournalistiken.

TV4-Gruppen har fattat ett preliminärt inriktningsbeslut om att förändra nyhetsbevakningen. Dagens tablålagda lokala nyhetssändningar, som sker från 21 redaktioner och i 24 editioner, avvecklas. I stället förstärks riksredaktionen med omkring 25 fasta inrikesreportrar placerade på 9 orter från Malmö i söder till Luleå i norr, enligt ett förslag som tagits fram av TV4 och Nyhetsbolaget. Ambitionen är att fortsätta bevaka hela Sverige för en rikspublik. Fackliga förhandlingar är inledda i dag och efter påsk ska det formella beslutet fattas.

- Det är ett tungt besked för medarbetarna, för den lokala journalistiken och för TV4 och Nyhetsbolaget. Men mediebranschen befinner sig i en omfattande strukturomvandling, och när vi dessutom har osäkra regulatoriska förutsättningar måste vi prioritera. Vi lägger i dag närmare hälften av våra nyhetsresurser på lokal-tv, det är inte hållbart framöver. Målet är att kunna satsa mer resurser på nyhetsbevakningen på digitala plattformar och på våra stora nyhetssändningar 19 och 22. Trots neddragningarna kommer vi dessutom att ha en bredare representation runtom i landet än någon annan kommersiell nyhetsaktör på riksnivå, säger Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen.

De 25 inrikesreportrarna kommer framförallt att leverera nyheter till de stora kvällssändningarna, till Nyhetsmorgon och för TV4:s växande publik på TV4 Play, YouTube och andra plattformar. De lokala vädersändningarna fortsätter som tidigare, liksom de lokala trafiksändningarna i Stockholm. Men TV4 lämnar lokaljournalistiken i bemärkelsen lokala nyheter för enbart en lokal publik i och med omgörningen.

- Lokalredaktionerna runtom i landet har med stort engagemang levererat högkvalitativ nyhetsjournalistik och jag känner med alla de duktiga journalister som nu drabbas. Tyvärr är det här nödvändigt för att vi ska kunna göra relevant journalistik också i framtiden. Genom att utöka riksredaktionen med 25 fast stationerade reportrar som bor och lever sina liv utanför Stockholm vill vi göra våra nationella sändningar mer angelägna för hela Sverige, säger Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle, TV4-Gruppen.

Förslaget kommer att få stora konsekvenser på personalområdet för produktionsbolaget Nyhetsbolaget, som liksom TV4-Gruppen ägs av Bonnier. Förändringen kan innebära att cirka 140 av de i dag cirka 165 tjänsterna lokalt försvinner. De orter som enligt förslaget kommer att ha journalister kvar är Falun, Göteborg, Jönköping, Linköping, Luleå, Malmö, Skövde, Umeå och Östersund. Redaktionerna i Gävle, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro läggs ner. Förändringen planeras att genomföras i sommar.

Senast uppdaterad: 2014-04-09