2014-03-27 | Programnytt

TV4 och SVT samlar svensktextningen på sidan 199

 

Från och med 2 april lägger både TV4 och SVT över sina sidor för svensktextning till sidan 199. Därmed finns alla de stora tv-kanalernas svensktextning på en och samma sida. Syftet med omgörningen är att förenkla för publiken.

 

 

Tidigare har det varit olika sidor för olika kanaler, vilket skapat otydlighet. Omgörningen nu är ett led i att ytterligare öka tillgängligheten för programmen. I höstas skapade TV4 och SVT tillsammans nya symboler för tillgänglighetstjänster.

För de tittare som tar emot tv-signalen via satellit sker övergången först den 3 april.

Omgörningen omfattar för TV4-Gruppens del de text-tv-sidor som är kopplade till följande kanaler: TV4, Sjuan, TV12, TV4 Fakta, TV4 Fakta XL och TV4 Film (som alla haft textning på sidan 890). För SVT:s del gäller det SVT2 (299), Barnkanalen (793), Kunskapskanalen (794) och SVT World (795). Samtliga dessa sidor upphör vi övergången till 199.

För ytterligare information, kontakta
Magnus Törnblom, pressansvarig corporate TV4-Gruppen, 070-2662712, magnus.tornblom@tv4.se
Hanna Dowling, presschef SVT 0733-651101, hanna.dowling@svt.se

 

Senast uppdaterad: 2014-03-27