2015-06-17 | Företagsnytt

Anna Rastner ny programchef på TV4 – Jakob Hansson utvecklingschef

Anna Rastner blir ny programchef för TV4-Gruppen och Jakob Hansson får ett utökat ansvar som utvecklingschef. TV4:s fokus på lokalt svenskt innehåll förstärks, och programavdelningen utökas därför med ett flertal nya tjänster. Härigenom möter TV4 de ökade kraven på att leverera plattformsoberoende svenskt innehåll, och det linjära och digitala innehållet integreras fullt ut.

TV4:s programchefsroll har tidigare inneburit totalansvar för allt från produktion, intake, personal och administration, men delas nu upp i två separata tjänster. Anna Rastner, i dag digital programchef, blir ny programchef för TV4-Gruppen. Och utvecklingschefen Jakob Hansson får ett utökat ansvar för programutveckling, omvärld och format.

- Med sin bakgrund som ansvarig för digitalt innehåll är Anna Rastner som klippt och skuren för att som ny programchef skapa en sammanslagen innehållsverksamhet där digitalt och linjärt möts fullt ut. Jakob Hansson kan nu som chef för utvecklingsgruppen ägna hela sitt fokus på att ur dagens enorma utbud hitta de starkaste idéerna och bästa innehållet för att möta kraven som ställs från våra tittare och användare på att leverera det bästa svenska innehållet för alla plattformar, säger Cathrine Wiernik, programdirektör allmän-tv TV4-Gruppen.

I rollen som programchef ansvarar Anna Rastner för hela linjeproduktionen av det svenska innehåll som programavdelningen beställer och levererar till alla kanaler och plattformar. Pelle Porseryd, i dag exekutiv producent, blir en av två produktionschefer på programavdelningen jämte Susanna Jacobsson.

- Vi befinner oss i en stor omställning där vi ska leverera både starkt linjärt innehåll och utvecklas snabbt i den digitala omställningen.  Våra satsningar på svenskt innehåll är det som särskiljer oss och gör oss konkurrenskraftiga. Den nya organisationen bidrar till att vi kan säkra det fortsatt bästa utbudet av svenskt innehåll, säger Anna Rastner.

Jakob Hansson blir ansvarig för intake, pitchar, nya programidéer, programupphandling och relationer med produktionsbolagen.

Under utvecklingschefen blir också Niklas Vestberg, i dag exekutiv producent, ansvarig för format- och omvärldsbevakning samt licens- och optionsförhandlingar för internationella format. Även Malin Knave, i dag produktionschef, kommer att ingå i gruppen, med ett fokus på program- och affärsutveckling i samarbete med kommersiella partners.

- Vi beställer mer och mer svenskt lokalproducerat innehåll till alla våra kanaler, både linjärt och digitalt. Behovet av att stärka oss här kommer bara att öka, och genom att nu renodla rollerna på avdelningen och skapa en stark intake- och utvecklingsorganisation ökar vi också möjligheterna att ytterligare utveckla våra styrkor, säger Jakob Hansson.

TV4-Gruppens utökade fokus på lokalt svenskt innehåll för alla plattformar innebär också att ett flertal nya tjänster på programavdelningen tillsätts.

Förändringarna genomförs den 1 augusti. Anna Rastner och Jakob Hansson rapporterar till Cathrine Wiernik, liksom dramachefen Josefine Tengblad och tf inköpsansvarig Maria Lidén.

Senast uppdaterad: 2015-06-17