2015-01-26 | Företagsnytt

Cathrine Wiernik ny programdirektör allmän-tv TV4-Gruppen

Cathrine Wiernik, i dag inköps- och formatchef, blir ny programdirektör allmän-tv för TV4-Gruppen, en roll som varit vakant sedan Åsa Sjöberg i höstas tillträdde som innehållsdirektör.

- Cathrine Wiernik är en av branschens mest erfarna, med en bred och djup kunskap att leda innehållsarbetet och säkerställa bästa innehåll oavsett genre för alla våra kanaler och plattformar. Digitaliseringen ställer fortsatta krav på samordning och snabbhet. Cathrine har en enorm förmåga att inspirera och engagera, har ett absolut gehör för kvalitativt innehåll, och jag är oerhört glad att Cathrine tackat ja till uppdraget, säger Åsa Sjöberg, innehållsdirektör TV4-Gruppen.

Cathrine Wiernik har varit chef för inköp och format på TV4 sedan juni 2014. Hon kom då närmast från tjänsten som chef för format och utveckling. Hon har dessutom varit intake- och omvärldsansvarig och arbetat som exekutiv producent för allt från stora underhållningsformat till drama och komedi.

Som chef för inköp och format har Cathrine drivit verksamheten i en tid av snabb omställning, där digitala rättigheter blivit allt viktigare, och linjära outputavtal ersatts av mindre volymavtal med ökade krav på flexibilitet kring rättigheterna.

- Att mobilisera ännu mer kring det digitala och att optimera våra rättigheter för alla plattformar och fönster är grunden för att vi även framöver ska kunna erbjuda det bästa och mest relevanta innehållet för våra tittare och användare. Vi kommer också se över hur vi organisatoriskt kan hitta synergier mellan drama, program och inköp, men också i övrigt inom huset och koncernen, allt för att kunna jobba ännu bättre med våra program, och skapa ”must see-innehåll” också i en digital värld, säger Cathrine Wiernik.

Som programdirektör allmän-tv blir Cathrine Wiernik ansvarig för verksamheterna inom de tre innehållsavdelningarna program, inköp, och drama. Under tiden som organisationen inom allmän-tv nu ses över får på inköpsavdelningen Maria Lidén ansvar för fri-tv-delen och Bo Thörnwall för premium-tv. Samtidigt tar Jakob Hansson över som tf programchef när Maria Mowbray slutar i slutet av februari. Dramaavdelningen leds av dramachefen Josefine Tengblad.

Cathrine Wiernik tillräder omgående och rapporterar till Åsa Sjöberg.

Senast uppdaterad: 2015-01-26