2015-01-08 | Företagsnytt

Fördubblad digital konsumtion för TV4 under 2014

Under 2014 var den totala konsumtionen av rörlig bild större än någonsin. Genomsnittssvensken såg 153 minuter om dagen på linjär tv, en minskning med 6 minuter, och samtidigt ökade webb-tv-tittandet kraftfullt.  TV4 Play genererade fler strömstarter än MTG TV och SBS Discovery tillsammans, och därutöver exploderade konsumtionen på nya plattformar, liksom engagemanget och räckvidden i sociala medier. Totalt fördubblades TV4:s digitala konsumtion till 263 miljoner strömstarter. Samtidigt var TV4, Sjuan och TV12 bland de linjära kanaler som stod emot tittarminskningen bäst, med tittartidsandelar i nivå med 2013.

- TV4 stärker positionen som landets största kommersiella tv-kanal, Sjuan ligger kvar på sina rekordhöga andelar, och nya TV12 har etablerat sig på allvar hos tittarna. Samtidig börjar vi nu se hur vår digitala transformation får utväxling med rekordstarka siffror både vad gäller konsumtion och affär. Att behålla ledarpositionen för det traditionella tittandet samtidigt som vi bryter ny digital mark med nya och starkare innehållstjänster är vårt nyårslöfte till tittarna och annonsörerna, säger Mathias Berg, kanaldirektör TV4-Gruppen.

Under 2014 skedde en mycket kraftfull digital expansion och tillväxt för TV4-Gruppen på alla plattformar. TV4 Play-konsumtionen ökade från 115,1 till 135,2 miljoner startade strömmar, vilket var mer än vad MTG TV (81,5 miljoner) och SBS Discovery TV (43,7 miljoner) nådde tillsammans. Utöver den av MMS mätta webb-tv-konsumtionen hade TV4 nästan lika många strömstarter på YouTube, totalt över 127 miljoner. Det innebär att TV4 fördubblade den totala digitala konsumtionen från 131,4 till 262,3 miljoner strömstarter under 2014. Även abonnemangstjänsten TV4 Play Premium stärkte sin position som en av de största betal-tv-tjänsterna online och ökade antalet abonnenter med 40 procent.

En lång rad nya tjänster, samarbeten och projekt lanserades. I februari blev TV4 första skandinaviska aktör på Apple TV, och i slutet av året lanserades TV4 Play för Chromecast. Solsidan är Sveriges största Facebooksida med över 750 000 följare, och under året ökade även antalet följare av TV4:s Facebooksida med över 500 procent, till 240 000. TV4 har i dag en organisk (icke köpt) räckvidd på Facebook på 1,5-2 miljoner unika användare per vecka, en ökning med över 300 procent.

Det traditionella tv-tittandet minskade under 2014 med cirka 6 minuter till 153 minuter per person och dag. TV4-Gruppen behåller med god marginal positionen som den största tv-aktören i både huvudmålgruppen 12-59 år (29,6 procent i andel jämfört med 30,4 procent 2013), men också i MTG TV:s och SBS Discoverys huvudmålgrupper, medan SVT alltjämt är största tv-hus bland de äldre tittarna och därmed också i befolkningen som helhet.

TV4 som enskild kanal nådde en tittartidsandel i huvudmålgruppen 12-59 år på 19,7 procent (jämfört med 19,9 procent 2013) och var därmed klart största kanal. Sjuan låg kvar på samma rekordhöga andel som året dessförinnan (4,8 procent i A12-59 och 6,1 procent i huvudmålgruppen K25-59) och TV12 har efter starten i slutet av mars etablerat sig på omkring 1,6 procent i andel (i A12-59, samt 2,1 procent i målgruppen M25-59).

- Konsumtionen av och engagemanget kring rörlig bild växer och är starkare än någonsin tidigare. Det ger både våra användare, oss som mediebolag och våra annonsörer en lång rad möjligheter. Vi fortsätter kraftsamla digitalt och investerar nu tungt både i teknik, talang och innehåll för att möta våra användare och partners med de starkaste erbjudandena och innehållet oavsett plattform.  Under 2014 togs en lång rad initiativ som under 2015 kommer innebära fortsatt digital expansion och lansering av en lång rad nya digitala satsningar, säger Cecilia Beck-Friis, vice vd TV4-Gruppen.

Till fördjupad information om tv-året 2014 och detaljerade tittarsiffror >>

Källa: MMS officiella tv- och webbmätningar, MMS Rörliga bilder 2014:2,YouTube.

Senast uppdaterad: 2015-01-08