2015-04-28 | Företagsnytt

Malin Häger ny försäljningsdirektör när Michael Grimborg lämnar TV4-Gruppen

 

Malin Häger blir ny försäljningsdirektör för TV4-Gruppen. Hon efterträder Michael Grimborg, som efter 16 år i rollen beslutat lämna TV4 till sommaren.

 

 

- Michael Grimborgs roll i TV4:s framgångar som företag är betydande. Efter 16 år som försäljningsdirektör har han satt en avgörande prägel på hela verksamheten. Jag är imponerad av att han lyckats hålla tempot i de stora förändringar som präglat den här branschen under många år. Och av att han dessutom haft den goda smaken att rekrytera Malin Häger till TV4, säger Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen.

Michael Grimborg har varit försäljningsdirektör på TV4 sedan 1999, men har nu bestämt sig för att lämna företaget. Under hans tid på TV4 har omsättningen nästintill fördubblats, och TV4 har gått från att sälja annonser i en tv-kanal till att i dag erbjuda ett smörgåsbord av kommersiella möjligheter och lösningar över alla plattformar, vilket bidragit till att utveckla och stärka TV4-Gruppens position på en kraftigt förändrad mediemarknad.

- Jag har definitivt tillbringat mina roligaste och mest intensiva år på TV4-Gruppen. Bara under det senaste året har vi sjösatt en helt ny försäljningsorganisation för att bättre kunna möta kundernas behov både i en linjär och digital värld, vi har breddat vår huvudmålgrupp, justerat upp priserna utifrån den ökande efterfrågan. Det har varit en fantastisk resa, men alla resor har ett slut, och nu känner jag att det är dags för mig att öppna upp för helt nya möjligheter. Jag ser extremt positivt på framtiden, säger Michael Grimborg.

Till sommaren tar TV4-Gruppens kundchef Malin Häger över rollen som försäljningsdirektör för TV4-Gruppen.

- Jag har haft förmånen att jobba nära Micke i snart fyra år, under hela den förändringsprocess som han initierat. Den resan vi påbörjat fortsätter, och jag känner mig väldigt taggad inför det. Det innebär att vi ska fortsätta tänka nytt och förändra oss, fortsätta vår digitala transformation, och bli ännu mer lyhörda – allt i syfte att erbjuda de bästa och mest effektiva lösningarna för att möta våra kunder och samarbetspartners behov på en marknad i konstant förändring, säger Malin Häger.

- Malin är det självklara valet som Mickes efterträdare. Hennes meriter som kundchef och change manager på TV4 och tidigare från kund- och mediebyråsidan kommer hjälpa oss att ytterligare utveckla vår organisation liksom i vår digitala transformation, säger Casten Almqvist.

Malin Häger rekryterades till TV4-Gruppens försäljningsavdelning 2011, som administrativ chef och change manager, och blev kundchef 2014. Hon kom till TV4 från rollen som vice vd för mediebyrån Starcom, där hon också varit tv-chef och buying director under sammanlagt nio år. Hon har tidigare bland annat jobbat som tv-chef på IUM, samt på Mediavision, Marketing-Gruppen och TV3.

 

Senast uppdaterad: 2015-04-28