2015-04-01 | Programnytt

Så lagom är svensken på Instagram

Instagram är en plats där folk väljer att visa upp sitt liv genom en mängd skönmålande filter, men hur mycket hashtags och emojis är lagom? En ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av TV4 visar vad svensken anser är lagom i det sociala nätverket. Kvinnor tycker det är okej med fler emojis och att gilla fler bilder än män.

I samband med kvällens säsongspremiär av Welcome to Sweden, en komediserie från TV4 där det svenska lagom ställs mot det amerikanska, har TV4 undersökt hur svenskarna egentligen beter sig på Instagram – ett beteende som oftast är långt ifrån lagom.

– Begreppet ”lagom” är ett väl använt uttryck som ofta behöver förklaras när svenskar träffar personer från andra länder, framförallt amerikaner, då den amerikanska kulturen ofta ställs i motsats till just lagom. Vi tyckte att det var en spännande idé att ta reda på hur lagom svenskar är på Instagram då det är ett socialt nätverk som kanske lockar fram det extravaganta hos oss, säger Gustav Holmström, projektledare marknadsavdelningen på TV4.

Undersökningen visar på olika syn hos män och kvinnor när det kommer till vad som är lagom. Kvinnor tycker till exempel att det är okej att använda fler emojis än vad männen gör.

Resultatet i korthet:

  • Veckovisa uppdateringar uppfattas som lagom av hälften av svenskarna.
  • En av fem svenskar tycker att dagliga uppdateringar är en lagom nivå.
  • En tredjedel av kvinnorna anser att det är okej att gilla varje bild som en person lägger upp, något som bara gäller för vart femte man.
  • Av kvinnorna uppger den största andelen (32 %) att två stycken emojis per inlägg är mest lagom, medan motsvarande svar hos männen (29 %) endast är en.

Gå in på www.checkmylagom.se och ta reda på hur lagom du verkligen är.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18-23 mars 2015 har sammanlagt 1010 intervjuer via Internet genomförts med män och kvinnor 15-74 år som använder Instagram (registrerad som medlem och loggar in minst 1 gång i månaden).

Senast uppdaterad: 2015-04-01