2015-11-23 | Företagsnytt

Sofie Schütt blir ny inköpschef för TV4-Gruppen

I december tillträder Sofie Schütt som ny inköpschef för TV4-Gruppen. Sofies roll blir central i det framtida arbetet med inköp av plattformsoberoende rättigheter och samverkan med Bonnierkollegor och Skandinaviska partners.

Sofie Schütts ansvarsområde innefattar rättighetsinköp för C More och TV4-Gruppen, med betoning på att maximera rättigheterna för alla kanaler och plattformar. Fokus kommer att vara strategiska inköp mot specifika behov i tablån, där noggranna val och kanalernas behov premieras före traditionella volympaket.

- Sofie har en unik kompetens som verkligen behövs i den rådande komplexa rättighetssituationen på marknaden. Jag är glad och stolt över att hon tar sig an uppdraget, det kommer stärka vår inköpsavdelning och vår position på den internationella arenan ytterligare, säger Cathrine Wiernik, programdirektör för allmän-tv på TV4-Gruppen.

En del av Sofies uppdrag blir att arbeta för en tätare samverkan inom Bonnier och ett närmare samarbete med C Mores och TV4-Gruppens skandinaviska partners, i syfte att hitta synergier och att utveckla kvalitativa samarbeten.

- Världen har blivit mindre och spelarna större, vi kan inte agera ensamma längre utan måste liera oss med våra olika partners på marknaden för att kunna säkerställa så starka rättigheter som möjligt, säger Cathrine Wiernik.

- Det är väldigt spännande tider just nu. Konkurrensen på marknaden är otroligt stark, men samtidigt har vi en enorm potential med starka linjära kanaler och nya VOD-plattformar på gång. Inköpsavdelningen har en fantastisk kompetents och med starka kontaktnät såväl i Norden som internationellt kommer vi fortsätta driva vår affär uppåt och framåt. Det är en ära att få vara med på denna resa, säger Sofie Schütt.

Sofie tillträder tjänsten som inköpschef den 1 december och har sedan januari 2015 haft rollen som senior inköpare på TV4. Dessförinnan jobbade hon på MTG:s kontor i London som senior inköpare mot fri-tv i Skandinavien. Tf inköpsansvariga Maria Lidén går enligt plan tillbaka till sin tidigare tjänst som senior inköpare.

Senast uppdaterad: 2015-11-23