2015-02-05 | Företagsnytt

Starkt resultat för TV4-Gruppen

TV4-Gruppen gör ett starkt 2014 på en tv-marknad i förändring. TV4 redovisar ett operativt resultat på 640 MSEK (783 MSEK 2013) och omsättningen ökar något, till 4 206 MSEK (4 204 MSEK). Trots ett något minskat linjärt tittande slår TV4:s nationella reklamförsäljning rekord, liksom den digitala reklamförsäljningen. Kraftigt ökade investeringar i digital transformation, teknikutveckling och innehållsinvesteringar präglar också året, liksom de kommande åren.

- På en tv-marknad i kraftfull förändring får vi fortsatt förtroende från tittare, användare och annonsörer. Det ger oss kraft att fortsätta investera i vår egen framtid, oavsett plattform. Det är vad vi kommer att ägna oss åt under de kommande åren, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

TV4-Gruppens operativa resultat uppgick till 640 MSEK (783 MSEK år 2013), en minskning med 18,3 procent, vilket främst beror på ökade investeringar i den digitala transformationen, både vad gäller teknik- och affärsutveckling samt innehåll. Rörelsemarginalen landade på 15,2 procent (18,6 procent 2013).

Omsättningen ökade något, och uppgick till 4 206 MSEK (4 204 MSEK), och den nationella reklamförsäljningen slog nytt rekord, trots ett något minskat linjärt tittande. Även annonsintäkterna för TV4 Play noterade all time high, och ökade med 35 procent mot föregående år. TV4-Gruppen stärkte positionen på den svenska tv-marknaden genom en klart bättre reklamleverans till annonsörerna än konkurrerande kanaler.

Framgångarna för TV4 Play fortsatte. TV4 Play stod för fler strömstarter än MTG TV:s och SBS Discoverys playtjänster tillsammans. Den totala digitala konsumtionen fördubblades, från 131 till 262 miljoner strömstarter, inklusive YouTube. TV4 Play Premium växte både vad gäller abonnenter, konsumtion och intäkter. Under året lanserades en mängd digitala satsningar, på exempelvis Apple TV, Chromecast och YouTube. En lång rad andra initiativ togs, med lansering i år. Det traditionella tv-tittandet minskade från 159 till 153 minuter per person och dag, men TV4:s stora kanaler TV4, Sjuan och TV12 försvarade sina positioner väl. TV4-Gruppens fokus på svenskt kvalitetsinnehåll, oavsett genre och plattform, stärks nu ytterligare.

- 2015 satsar vi mer på svenskt drama än vi någonsin gjort och vi utökar satsningen på nyheter och samhällsjournalistik. Samtidigt investerar vi tungt i teknik- och affärsutveckling på alla plattformar. Vi lanserar en rad nya tjänster under året, bland annat en ny Bonniergemensam SVOD-tjänst och en ny videoannonsplattform, säger Casten Almqvist.

Läs hela årsrapporten här

*Under 2014 förvärvade Bonnier Holding samtliga aktier i C More av TV4 och Telenor. C More är därmed exkluderat i resultatredovisningen, och resultatet är justerat för jämförelsestörande poster. Från och med 1 januari 2015 ingår C More i Bonniers affärsområde Broadcasting.

Senast uppdaterad: 2015-02-05