2015-09-24 | Programnytt

TV4 skänker telefoniintäkterna från Idol till insamlingen för flyktingkatastrofens offer

Den 4 september startade TV4-Gruppen tillsammans med Läkare utan gränser, Rädda barnen, Röda korset, Unicef och UNHCR en insamling till förmån för flyktingkatastrofens offer. I helgen trappas insamlingen upp med stort engagemang från TV4:s redaktioner. Alla intäkter från telefonrösterna från den första veckofinalen av Idol den 25 september går till insamlingen*. Även deltagarna i Spring bidrar till insamlingen genom olika uppdrag.

Hittills har TV4-Gruppens insamling till förmån för de fem organisationerna genererat över 11 miljoner kronor. Nyhetsmorgon, TV4Nyheterna, Malou efter tio och Hallåt har under drygt två veckor kraftsamlat för att belysa flyktingsituationen. 

- Med 60 miljoner människor på flykt är hjälpbehoven enorma och bristen på pengar stor. Vi är mycket tacksamma över det stöd människor visar och att TV4 ger en möjlighet för hela Sverige att vara med och hjälpa, Per Westberg, vice generalsekreterare Unicef.

I samband med att Idol startar på allvar under nästa vecka intensifieras insamlingen ytterligare. Samtliga intäkter från telefonrösterna i Idols första veckofinal den 25 september går till insamlingen för att stötta människor på flykt*. 

- Precis som för många andra har den här katastrofen berört mig djupt. Jag är så stolt och glad över att våra tittare redan bidragit med över 11 miljoner till insamlingen. Men det finns fortfarande mer att göra. Så nu trappar vi upp och hoppas att tittarna fortsätter att stötta de fem hjälporganisationernas arbete tillsammans med oss, säger Åsa Sjöberg, innehållsdirektör TV4-Gruppen.

Under den här veckan kommer även springarna och jagarna i Spring att genomföra uppdrag i syfte att samla in pengar till insamlingen. Nyhetsmorgon, TV4Nyheterna och Malou Efter tio fortsätter att bevaka och belysa flyktingsituationen genom inslag, liverapporter och intervjuer. 

- Det blir en enorm styrka i insamlingsarbetet då TV4 på det här sättet går samman i ett mål över programgränser. Vi når ut extremt brett till tittare i alla hörn av landet, med en uthållighet i vår ambition där engagemanget kommer att fortsätta i olika former framöver, säger Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle.

Den 29 september går en mängd svenska artister samman i Hela Sverige skramlar för att stötta katastrofens offer. Den stora och unika konserten från Ericsson Globe direktsänds i TV4 Play i sin helhet så att alla ska få möjlighet att ta del av konserten och ge ett bidrag. Alla som medverkar och arbetar med konserten ställer upp gratis och pengarna som samlas in genom biljettintäkter och gåvor går till FN:s flyktingorgan UNHCR. 

* Av samtalskostnaden 9,90 kronor går 8,90 kronor till välgörande ändamål, resterade del går till systemadministratörens avgifter. 

För att hjälpa:

Sms:a FLYKT till 72 900 för att skänka 100 kronor.

FLYKT50 för att skänka 50 kronor.

FLYKT200 för att skänka 200 kronor.

FLYKT300 för att skänka 300 kronor.

Alla pengar går oavkortat till Läkare utan gränser, Rädda barnen, Röda korset, UNICEF och UNHCR.

För att skänka direkt till hjälporganisationerna: 

Läkare utan gränser
http://www.lakareutangranser.se/ge-gava/privatperson

Rädda barnen
http://www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden/

Röda korset
http://stod.redcross.se/skank-valfritt-belopp/

UNICEF
unicef.se/barnpaflykt

UNHCR
http://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava

Senast uppdaterad: 2015-09-24