2016-09-22 | Företagsnytt

Hög försäljningstillväxt för Bonniers växande videoallians Woo

Bonniers videoallians Woo – där TV4 Play, Expressen TV, DN TV och Di Play ingår – fortsätter att växa i takt med att de publicister som ingår stärker både innehåll, användarvänlighet och räckvidd. Under hösten stärks Woo’s erbjudande ytterligare, när möjligheterna till specifika målgruppsköp utökas.

Försäljningstillväxten sker både på enskild varumärkesnivå för de olika mediehusen, och på de alliansbreda produkterna över alla videotjänsterna. Tillväxten drivs både genom bokningsplattformen Woo Manager och inte minst genom det programmatiska erbjudande som ett växande antal annonsörer nu köper genom.

- Utöver att vi stärker oss överlag ser vi också att Woo’s lokala videoerbjudande fått ett fantastiskt mottagande av annonsörerna. Det är ett starkt erbjudande där annonsörer med lokalt behov kan köra sina kampanjer på hela Woo’s videolager i 26 olika regioner, och vi ser en försäljningstillväxt på 170 procent på det här lokala erbjudandet jämfört med förra året, säger Nicklas Norrby, chef för Woo.

Nyligen sade Bonnier News upp avtalet med Smartclip, vilket kommer innebära ett avslut för tredjepartsförsäljning av Bonnier News videoannonslager. Såväl Expressens, DN:s och Di:s som TV4:s hela videoannonslager kommer endast att säljas via Woo-alliansen framöver.

- Att vi nu själva tar hela ansvaret för Bonniers gemensamma videoannonsaffär är ett naturligt steg i arbetet med att förenkla för våra kunder och ytterligare svara upp mot marknadens behov. Kunderna vill köpa alliansbreda produkter av oss, det har vi fått kvitto på då dessa produkter nu står för en tredjedel av Woo’s totala videoannonsförsäljning. Nu fortsätter arbetet med att stärka och förenkla för annonsörerna att på en och samma plats kunna köpa hela vårt kvalitetssäkrade inventory, säger Nicklas Norrby.

Redan i dag kan man inom Woo-alliansen köpa vissa specifika målgrupper. Under hösten stärks och utökas målgruppserbjudandet ytterligare, som ett led i det inloggningsprojekt som TV4 Play inledde innan sommaren.

- Sedan vi lanserade inloggning för TV4 Play har nu långt över miljonen användare registrerat sig, och antalet registreringar fortsätter öka i rask takt. Med det och annan användardata kan vi både bygga användarvänligare tjänster och erbjuda annonsköparna tydliga och träffsäkra målgrupper. Dessutom baserade på förstapartsdata i en kvalitetssäkrad miljö, vilket särskiljer oss från övriga aktörer, säger Mikael Ekelöf, affärsstödschef TV4-Gruppen.

Woo-alliansens veckoräckvidd låg enligt MMS Trend & Tema Q2, som nyligen släpptes, på 26,1 procent under det andra kvartalet i år (en ökning från 19,9 procent under Q2 2015), på AVOD-marknaden bara slagen av YouTube (56,3 procent). Aftonbladet TV hade en veckoräckvidd på 22,1 procent.

 

Om Woo

Woo-alliansen består i dag av fyra publicisters digitala videoerbjudande – TV4 Play, Expressen TV, DN TV och Di Play. I den gemensamma självbetjäningsplattformen Woo Manager köper, planerar, kampanjoptimerar och följer kunder upp sin videoannonsering inom Woo. Alla de största mediebyråerna har i dag tillgång till Woo Manager, och ytterligare mediebyråer, digitala byråer och reklambyråer är på väg in. I nästa steg öppnar plattformen också upp för alla annonsörer, oavsett storlek. I april i år öppnade Woo också upp för programmatiska köp – via särskilt uppsatta marknadsplatser (PMP:er/private market places) och köparplattformar (DSP:er/demand site platform) där ett växande antal annonsörer nu köper programmatiskt från alla alliansens aktörer.

Senast uppdaterad: 2016-09-22