2016-02-05 | Företagsnytt

Svenskt innehåll och digitalt fokus gav TV4-Gruppen nytt starkt resultat

TV4-Gruppen gör ett nytt starkt år och ökar det operativa resultatet för 2015 till 662 MSEK (640 MSEK 2014). Resultatförbättringen sker parallellt med stora investeringar i svenskt innehåll och teknik. Ökad konsumtion på alla plattformar, fortsatt fokus på digital transformation – och nationella och digitala försäljningsrekord. Omsättningen steg till 4 234 MSEK (4 206 MSEK).

- TV4-Gruppens framgångar under 2015 är ett tydligt kvitto på att vår strategi fungerar. Vi tänker fortsätta storsatsa på svenska program oavsett plattform, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

TV4-Gruppens operativa resultatet uppgick till 662 MSEK (640 MSEK år 2014), en ökning med 3,4 procent. Resultatförbättringen sker trots de stora framtidsinvesteringar som TV4-Gruppen under året gjort i teknik och i svenskt innehåll, men är också en konsekvens av dessa investeringar då de i hög grad bidrog till ökat tittande både linjärt och digitalt. Denna konsumtionsökning, den under året genomförda målgruppsbreddningen samt trygga och ökade leveranser till en fortsatt stark reklammarknad gjorde att TV4-Gruppens tidigare försäljningsrekord slogs, både nationellt och digitalt. Omsättningen ökade till 4 234 MSEK (från 4 206 MSEK), och rörelsemarginalen steg till 15,6 procent (15,2 procent).

TV4:s digitala tillväxt var mycket stark. TV4 Play ökade mer än marknaden i snitt. Antalet strömstarter ökade med 95 procent och den spenderade tiden med 79 procent. Snittiden per strömstart låg på 14 minuter. Under det fjärde kvartalet ökade också TV4 Plays veckoräckvidd till 20,9 procent, vilket innebar att det av alla annonsfinansierade webb-tv-aktörer på den svenska marknaden bara var YouTube som hade en större veckoräckvidd.

Ett flertal satsningar sjösattes under året. Videoannonsplattformen Woo ger annonsmarknaden en bred digital produkt med hög räckvidd genom att sälja Bonnierbolagens rörliga videoannonslager. Talangnätverket ENT hittar och utvecklar ny talang och ger annonsörerna nya vägar att nå unga målgrupper. Den nya matdestinationen Köket erbjuder annonsmarknaden nya och integrerade helhetslösningar, samtidigt som näthandeln Kökets favoriter tar användarna från inspiration till handling. Under 2016 fortsätter TV4-Gruppen att utveckla såväl befintliga som nya tjänster och erbjudanden.

- Vi har haft ett väldigt framgångsrikt år, men mediemarknadens kraftfulla omvandling är påtaglig även för oss. Satsningen på teknik och svenskt innehåll kommer att vara central även framöver. Vi kommer också fortsätta utveckla och samordna vår organisation inom Broadcasting för att kunna möta tittare, användare och marknad på ett ännu bättre sätt, säger Casten Almqvist.

Länk till hela årsrapporten hittar du ovan till höger, eller klicka här.

Senast uppdaterad: 2016-02-05