2016-05-10 | Företagsnytt

Tre nya säljteam ska ge TV4-Gruppens kunder ännu bättre stöd

Nu läggs ytterligare en pusselbit i arbetet med att utveckla TV4-Gruppens försäljningsorganisation. Med tre nya säljteam i Stockholm, som kompletterar de som nyligen börjat arbeta runtom i landet, möter TV4-Gruppen på bästa sätt alla kunders olika behov och utmaningar.

När TV4-Gruppens försäljningsavdelning i april omorganiserades skapades två nya säljteam med fokus på kunder och bemanning av säljare runtom i landet. Dessutom byggdes ett helt nytt säljteam upp i Sundsvall, som jobbar mot mindre och medelstora kunder. Nu genomförs också planerade förändringar i Stockholm. Tre nya team byggs upp, med nya roller och specifika uppgifter för varje team, för att ännu tydligare möta alla kunders behov, med stort fokus på att stärka arbetet med strategisk säljkompetens.

- Målet är att rusta för våra olika kunders olika behov och utmaningar. En kund som köper för 2 miljoner och en som köper för 25 miljoner har helt olika behov av stöd och strategisk hjälp. Genom att skapa nya team som jobbar specifikt med kunder inom en och samma kundkategori blir vi bättre på att förstå de behov och utmaningar varje kund har. Vår affärsstödsenhet kan också bättre förse varje team och kund med ännu bättre strategisk hjälp, vilket kommer att gynna alla våra kunder, säger Fredrik Lamotte, biträdande försäljningsdirektör TV4-Gruppen.

De tre nya teamen leds av varsin försäljningschef.

Rikard Sjöberg, i dag chef för strategi och projektledning i affärsstödsgruppen, fasar ut sig från den rollen och blir ansvarig för ett nytt team med sex kundansvariga (Client Directors) och fyra mediebyråansvariga (Head of Business & Relations Agency) som ska driva den långsiktiga och strategiska affären för ett antal nyckelkunder utifrån ett helhetstänk, samt för att driva och utveckla mediebyråaffären och -relationen.

Johan Larsson blir ansvarig för ett team bestående av ett tiotal kundansvariga (Client Managers) som med ett djupare insiktsarbete ska utveckla ett antal större kunders affär och utifrån en behovsanalys hitta optimala lösningar och produkter för dem, och för att stärka deras affär.

Tom Brander blir ansvarig för ett team av ett tiotal Key Account Managers, som kommer att jobba både mot nykunder och hitta och driva deras affär och relation, samt att hjälpa befintliga kunder att utveckla och växa sin affär med hjälp av TV4-Gruppen.

- Johan och Tom har liknade uppdrag i dag, varför det känns naturligt att de tar de här rollerna när vi nu utvecklar dem för att bättre svara mot kundbehovet. Valet av Rikard känns också naturligt, då han under årets avtalsförhandlingar visat den förståelse, lyhördhet och lösningsinriktning som våra kunder och mediebyråer har rätt att förvänta sig av oss, säger Fredrik Lamotte.

TV4-Gruppens säljledning ser nu ut som följer: Malin Häger – försäljningsdirektör, Fredrik Lamotte – biträdande försäljningsdirektör och kundchef, Mikael Ekelöf – affärstödschef, Lena Hamrin – administrativ chef. I säljledningen ingår också teknik- och systemansvariga Helena Bruun och Maria Lothson, controller.

Förändringarna påbörjas nu och ska vara fullt genomförda till 1 september. Fackliga förhandlingar har inletts. I samband med organisationsförändringen har Natasha Westlund, som varit försäljningschef för ett av de tidigare mediebyråteamen, valt att lämna TV4-Gruppens försäljningsavdelning.

Senast uppdaterad: 2016-05-10