2018-02-06 | Företagsnytt

TV4-säljet fokuseras till fyra orter för att stärka verksamheten ytterligare

TV4:s säljstyrka anpassas ytterligare för att optimera försäljningen och på bästa sätt möta olika typer av kunders olika behov där de är som störst. I en planerad förändring som presenterats i dag samlas alla TV4:s säljare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samtidigt som säljtjänsterna på övriga orter avvecklas. Ett tiotal tjänster berörs. Parallellt stärks resurserna och bemanningen i Malmö, Göteborg och inte minst i Sundsvall.

För snart två år sedan förändrade TV4 sin försäljningsorganisation. I takt med att de lokala medieköpen i allt högre grad flyttade till storstadsregionerna minskades antalet lokala säljkontor och säljare. Samtidigt öppnade ett nytt säljkontor, som främst arbetar via telefon och via nätet, i Sundsvall – med fokus på mindre och medelstora kunders specifika behov. Marknadsutvecklingen som ledde fram till den förändringen har fortsatt, och nu stärker TV4-säljet upp ännu mer i Sundsvall, Göteborg och Malmö, samtidigt som övriga säljkontor avvecklas.

- Under de senaste åren har vi märkt att många, framförallt mindre och medelstora kunder, föredrar och tycker att det är mer tidseffektivt med möten över telefon och nätet snarare än via fysiska möten, vilket var anledningen till att vi startade ett nytt innesälj i Sundsvall. Vi ser att den utvecklingen fortsätter, samtidigt som säljkontoret i Sundsvall med stor framgång har lyckats möta många av våra kunders behov runtom i landet, säger TV4:s försäljningsdirektör Malin Häger.

Förändringen innebär således att TV4-säljet – för att ännu bättre svara mot marknadens behov där de är som störst – samlar all säljkompetens och -resurser till de fyra orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, och att ett tiotal tjänster berörs på övriga orter. De kunder som berörs av förändringen får nya kontaktpersoner på de kontor som är kvar.

Carl Skärvall, i dag säljare i Stockholm, föreslås få en ny chefsroll med samlat ansvar för säljkontoren i Göteborg och Malmö. Planen är också att stärka teamen i Göteborg, Malmö och Sundsvall ytterligare. I Sundsvall, som även framöver leds av Gustav Sandquist, börjar inom kort tre nya säljare, och fler är att vänta.

- Genom de här förändringarna kan vi stärka och utveckla såväl säljteam som kompetensen ytterligare både i Göteborg, Malmö och Sundsvall, och därmed ännu bättre möta våra kunders behov där de är som störst. Tanken är inte att minska kundkontakten, utan snarare att skapa en plattform för vår organisation där ännu bättre kan hjälpa kunderna att nå sina mål. Och precis som tidigare når vår säljstyrka tillsammans hela landet i såväl personliga möten hos kund som digitalt via exempelvis mejl och telefon, säger TV4:s biträdande försäljningsdirektör Rikard Sjöberg.

Senast uppdaterad: 2018-02-06