Övriga nyheter

Styrkebesked från TV4 Play

Senaste kvartalsrapporten från Mediavision, "TV-insikt Q4 2011", sammanfattar hur tittarna upplever sitt medieanvändande*. Sammanfattningsvis visar Mediavisions rapport att TV4 Play är den enda bland de kommersiella tv-aktörernas play-tjänster som ökar. 

TV4 Play ökar sin månadsräckvidd med 10 procent till 1 560 000 användare. Detta samtidigt som både MTG och SBS backar, MTG med 9 procent (till 850 000) och SBS med 28 procent (till 590 000).TV4 Play har därmed en större månadsräckvidd än MTG och SBS TV tillsammans. SVT ökade under samma period med 8 procent (till 2 320 000).

Ökat samtidigtittande på surfplatta och mobil
Så kallat second screen-tittande, det vill säga publikens nyttjande av annan media än tv samtidigt som man sitter framför tv:n, ökar både på surfplattor och i mobil. Dock minskar samtidigtittandet på dator.

- Det här är en väldigt tydlig trend just nu. Intresset för tv har aldrig varit starkare, och med second screen stärker vi tv-upplevelsen, vilket ger möjligheter för oss att skapa nya spännande platser där annonsörer och användare möts, säger Cecilia Beck-Friis, direktör TV4 Digitala medier.

TV4 starkast enligt MMS 
Nyligen publicerade MMS februaris mätningar av webb-tv-tittandet. Månaden resulterar i rekordsiffror. TV4 Play levererar nästan dubbelt så många strömstarter som MTG och SBS TV tillsammans. För TV4 Play blev det 14 187 405 strömstarter, för MTG TV 5 384 281 stycken och för SBS TV 2 661 851 stycken. Enbart under vecka 8 hade TV4 Play hela 7,8 miljoner strömstarter, vilket är all time high för TV4 Play. Och det är också det som är det viktigaste handelsmåttet i avsaknad på en lika tydlig valuta för Play-tittande som för traditionellt tv-tittande.

Vidare visar MMS rapport att TV4 Play har 6 av de 10 mest sedda webb-tv-programmen. Det enskilda program som fått flest startade strömmar under mätperioden är ett avsnitt av Big brother, som hade nästan 209 000 startade strömmar. TV4 Plays näst mest sedda program är ett avsnitt av Kontoret, som hade 197 000 startade strömmar. MTG TV:s mest sedda program var ett avsnitt av Top Model som hade 198 000 startade strömmar.

MMS mäter både startade strömmar, ackumulerad tid och webbpublik.

- Det finns så många olika sätt att mäta tv-tittandet i den digitala medievärlden. Det här gör att det råder en viss förvirring och osäkerhet kring mätningar av webb-tv. Startade strömmar är det som är mest relevant för oss och våra annonsörer just nu. Det är det vi säljer och det som våra annonsörer köper. Att vi går starkare och starkare är naturligtvis jättekul, och vi kommer fortsätta våra satsningar på att utveckla och stärka innehållet på TV4 Play ytterligare, säger Cecilia Beck-Friis.

Mediavisions undersökningsempiri bygger på djupintervjuer där samtliga tillfrågade i undersökningen är mellan 15 och 74 år. Rapporten jämför Q4-siffrorna 2011 med motsvarande siffror 2010.

Senast uppdaterad: 2013-11-13