2010-12-10 | Övriga nyheter

Älskade, hatade – 14 röster om tv

I antologin Älskade, hatade – 14 röster om tv skriver några av landets mest namnkunniga tv-kännare om televisionens historia, utveckling och framtid. Forskare, publicister och politiker ger sin syn på vad som har hänt under de drygt två decennier som har passerat sedan den svenska tv-marknaden avreglerades och TV4 skrev in sig i de svenska historieböckerna, men också vilka utmaningar tv-mediet står inför och vilka viktiga mediepolitiska frågor som bör stå på agendan.

I antologin medverkar: Hans-Gunnar Axberger, Ursula Berge, Niklas Ekdal, Gustav Fridolin, Marie Grusell, Karin Mattsson Weijber, Lars Nord, Per T Ohlsson, Ester Pollack, Maria Rankka, Jan Scherman, Cecilia Stegö Chilò, Jesper Strömbäck och Eva Swartz Grimaldi. De ger sin bild av televisionens utveckling och framtid i Sverige, alla med utgångspunkt i sin egen erfarenhet av tv-mediet och sina roller inom forskarvärlden, publicistiken och politiken.

Mats Bergstrand är redaktör för antologin, och också den som ligger bakom idén till boken.

Här kan du läsa eller ladda ned antologin som pdf-fil.

Vill du beställa antologin, mejla magnus.tornblom@tv4.se.

Citera gärna, men ange källa tydligt.

Senast uppdaterad: 2012-10-24