2014-09-30 | Övriga nyheter

Cecilia Beck-Friis blir CDO för Broadcasting inom Bonnier

Från och med 1 oktober blir Cecilia Beck-Friis Chief Digital Officer för Bonniers affärsområde Broadcasting, som innefattar TV4-Gruppen, C More Entertainment, finska MTV och Nyhetsbolaget.

Cecilia Beck-Friis, vice vd för TV4-Gruppen, blir Chief Digital Officer (CDO) för Bonniers affärsområde Broadcasting. Cecilias roll som inom TV4-Gruppen förändras inte. Hon kommer i rollen som CDO för Broadcasting att arbeta med ett liknande uppdrag som det befintliga inom TV4-Gruppen, det vill säga affärsutveckling, strategi, teknik och digital transformation, men på ett övergripande plan för hela affärsområdet, och att hitta vägar att samverka och kraftsamla på området.

 

Cecilia, hur ser du på den digitala utvecklingen för hela broadcasting-området?

- I dag finns fyra bolag inom affärsområdet, med olika positioner och förutsättningar. Jag tror att det är otroligt viktigt att hitta de uppenbara synergier som finns oss emellan i syfte att vara mer effektiva och frigöra kraft och resurser för utvecklingsprojekt. Vi räknar med att investera mer i teknik och produktutveckling framåt och då behöver vi hitta smarta effektiva sätt att göra det på. Det finns områden där jag tror att vi har allt att vinna på att synka och samordna kunskap och initiativ, till exempel inom online-video, både vad gäller konsumtion och affär, data och teknik.

 

Hur påverkas din roll som vice vd på TV4-Gruppen i och med det här?

- Det kan såklart påverkas rent tidmässigt, men det finns också uppenbara synergier mellan den roll jag har på TV4 och den inom Broadcasting. Och både jag och ytterligare kolleger är redan involverade i gränsöverskridande projekt, så jag tror snarare att det får en positiv effekt att vi så tydligt samordnar oss inom ett par viktiga områden som t ex strategiska initiativ och teknik, samt även utbyter erfarenhet och kunskap om vår digitala resa.

Vad blir din första prioritering för hela affärsområdet?

- Det första jag är involverad i är de frågor som rör OTT, som handlar dels om uppenbara synergier vad gäller rättigheter/inköp och teknik, men även hur vi bäst ska kunna möta våra tittare på det sätt som de vill.

 

Sedan tidigare har TV4-Gruppens ekonomidirektör Eva-Lotta Malmfält en liknande roll som CFO inom affärsområdet Broadcasting. TV4-Gruppens vd Casten Almqvist är affärsområdeschef för hela affärsområdet.

Senast uppdaterad: 2014-09-30