2013-11-18 | Övriga nyheter

Flera nya roller när TV4-Gruppen integrerar digitala i hela företaget

Fredrik Arefalk, Annika Järund Larsson, Hans Pekkari och Fredrik Olofson. Det är några av cheferna som får nya roller när TV4-Gruppen omorganiserar och integrerar digitalt i hela företaget. Även TV4:s försäljningsavdelning omorganiserar efter första kvartalet nästa år för att ännu bättre svara upp mot kundernas behov.

I slutet av oktober presenterade TV4-Gruppen sin nya strategi med fokus på att vara ledande på tv på alla plattformar. Strategin innebär också en total digital transformation av hela TV4-Gruppen.

För en dryg vecka sedan presenterades huvuddragen i den nya organisationen som ska ta TV4-Gruppen dit. Bland förändringarna var att Cecilia Beck-Friis, i dag chef för Digitala medier, från och med årsskiftet blir vice vd och övergripande ansvarig för såväl affärsutveckling och förvärv, samt teknikutveckling inom TV4-Gruppen. Innehåll och kanal-/plattformspaketering separeras i två olika avdelningar, där Peter Lindström blir kanaldirektör med ett utökat ansvar för TV4 Play samt alla distributionsfrågor. Och Johan Kleberg, i dag vd för C More, blir innehållsdirektör på TV4-Gruppen.

Nu börjar också chefsnivån under företagsledningen att ta form.

Innehåll
På den nya avdelningen Innehåll ligger det kreativa ansvaret för att skapa, hitta och leverera det bästa innehållet för alla TV4-Gruppens kanaler och plattformar, både linjärt och digitalt. Ett utökat fokus läggs på att stärka rättighetshanteringen för att skapa handlingsutrymme för alla plattformar. Till Johan Kleberg rapporterar bland annat Åsa Sjöberg, programdirektör allmän-tv, Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle, Clara Scherman, programdirektör inköp och Fredrik Olofson, som blir ny sportchef (är i dag biträdande sportchef). Inom kort kommer också chefer för områdena digitalt innehåll och rättigheter att tillsättas.

Kanaler
Inom nya avdelningen Kanaler ligger strategi-, planerings- och distributionsansvaret för samtliga TV4-Gruppens linjära och digitala kanaler. Till kanaldirektör Peter Lindström rapporterar bland annat ett antal kanalchefer. Klart nu är att Fredrik Arefalk (i dag programchef TV4) blir kanalchef för TV4, Annika Järund Larsson (i dag ansvarig för TV4 Play Premium) blir kanalchef för TV4 Play, Hans Pekkari (i dag sportchef) blir kanalchef för TV12 och TV4 Sport. Inom kort kommer också en chef för Sjuan och övriga kanaler att tillsättas. Även distributionschefen David Österlund rapporterar till Peter Lindström, liksom biträdande kanaldirektör Anton Glanzelius, som har planering, tittaranalys och omvärldsbevakning på sitt bord.

Försäljning
Under första kvartalet 2014 tar också en ny försäljningsorganisation form, under ledning av försäljningsdirektör Michael Grimborg. Försäljningsavdelningen har fram till nu haft olika produktben där produkt- och prisansvaret gått sida vid sida med försäljningsansvaret. Den nya organisationen tar sikte på att bryta upp produktkunskapen och försäljningsansvaret för att bättre kunna möta kundernas individuella behov och skapa tydligare kontaktytor gentemot varje kund. I den nya organisationen skapas fyra olika områden – kund, affär, administration och försäljningsutveckling. Chef för kundgruppen blir Malin Häger, i dag change manager. Biträdande försäljningsdirektör Carl Hemmingsson blir chef för affärsgruppen, Lena Hamrin, i dag chef för reklamplaneringen, blir administrativ chef och Max Hamberg, i dag chef för Business Intelligence, blir chef för försäljningsutveckling.

Affärsutveckling och förvärv samt teknikutveckling
Vice vd Cecilia Beck-Friis får ett övergripande ansvar för att skapa ny tillväxt, nya affärer och ny verksamhet – både genom egen affärs- och teknikutveckling och strategiska investeringar/förvärv. Verksamheten kommer att skära rakt genom hela TV4-Gruppen. Arbetet med att sätta organisation och bemanning pågår här för fullt.

Utöver cheferna för ovanstående fyra avdelningar består TV4-Gruppens ledningsgrupp också av kommunikationsdirektör Åsa Jamal och ekonomidirektör Eva-Lotta Malmfält.

Senast uppdaterad: 2013-11-18