2016-01-13 | Övriga nyheter

Fördjupad information om tv-året 2015

Nedan finns fördjupad information till pressmeddelandet ”Digitalt rekordår för TV4-Gruppen under 2015 – och näst bästa året linjärt".

Sammanfattningsvis står det klart att TV4-Gruppen gör sitt starkaste digitala år hittills, nära nog fördubblar konsumtionen, slår flera nya rekord och ökar försprånget till de kommersiella broadcastingkonkurrenterna. Samtidigt gör TV4-Gruppen sitt andelsmässigt näst bästa år någonsin, och för TV4 som kanal är det starkaste året sedan 2007.

DIGITALT:

TV4 Play växer så det knakar medan kommersiella konkurrenterna tappar

Tillväxten för online video fortsätter. TV4-Gruppens intensifierade digitala fokus och expansion bidrog till att konsumtionen av TV4:s innehåll online på denna växande marknad ökade mer än marknaden i snitt, samtidigt som de konkurrerande kommersiella tv-aktörerna som mäts av MMS minskade eller stod stilla. TV4 Play ökade därmed försprånget till MTG och Discovery Networks rejält, och står nu för dubbelt så hög digital konsumtion som dessa aktörer tillsammans.

Enligt MMS webb-tv-mätningar* nära nog fördubblades antalet strömstarter för TV4 Play, från 135,2 till 263,7 miljoner, det vill säga en ökning med hela 95 procent och ett nytt all time high för TV4 Play. MTG noterade samtidigt en minskning av antalet strömstarter, från 81,6 miljoner 2014 till 70,2 miljoner under 2015, vilket innebär en minskning med 14 procent. Discovery Networks minskade från 43,7 miljoner 2014 till 37,1 miljoner under 2015, en minskning med 15 procent.

TV4 Play stod därmed för 71 procent av de kommersiella tv-husens strömstarter, en kraftig ökning jämfört med de 52 procent som TV4 Play stod för 2014. MTG nådde 19 procent (en minskning från 31 procent) och Discovery Networks 10 procent (en minskning från 17 procent).

När det gäller spenderad tid ökade antalet uppspelade timmar för TV4 Play från 33,5 miljoner till 60,0 miljoner timmar, en ökning i tid med 79 procent och även det all time high. Samtidigt minskade tiden som spenderades på MTG från 26,6 till 24,5 miljoner timmar, en minskning med 8 procent. Och Discovery Networks låg kvar på samma nivå som 2014, 10,4 miljoner timmar.

TV4 Play svarade därmed för 63 procent av den kommersiella spenderade tiden (jämfört med 48 procent 2014). MTG nådde 26 procent (en minskning från 38 procent) och Discovery Networks 11 procent (minskning från 15 procent).

Det är inte bara den totala tiden som spenderas på TV4 Play som vuxit. Även den genomsnittliga konsumtionstiden som läggs inom TV4 Play når mycket höga nivåer. Snittiden för varje startad ström ligger på 14 minuter.

Även på externa plattformar ökar konsumtionen av TV4-innehåll. Under 2015 ökade konsumtionen av TV4:s innehåll på YouTube med 89 procent, från 127 miljoner strömstarter 2014 till 240 miljoner strömstarter 2015. Den spenderade tiden ökade från 7,7 miljoner timmar 2014 till 11,8 miljoner timmar 2015, en ökning med 54 procent. Adderas konsumtionen från andra plattformar till den egna TV4 Play-konsumtionen noterade TV4 under 2015 för första gången därmed över en halv miljard strömstarter för sitt innehåll.

Den kraftiga digitala ökningen samverkar i stor utsträckning med de linjära framgångarna, och med innehåll som också når stor publik linjärt, inte minst tack vare satsningen på unikt svenskt innehåll inom alla programgenrer. Program som Solsidan, Så mycket bättre, Idol, Modus och Ack Värmland, som alla varit stora linjära tittarframgångar, bidrar också till att löpande slå nya digitala rekord. Under året slogs bland annat de tidigare konsumtionsrekorden både per dag, vecka och episod. Även mängden och andelen nyhets- och samhällsinnehåll (både klipp, program och livesändningar) slog rekord, och såg en digital tillväxt på 153 procent under året.

Den så kallade Big Screen-konsumtionen, det vill säga när användarna via exempelvis Apple TV, Android TV eller Chromecast ser program på en stor skärm, ökade under 2015 med nära 500 procent.

Abonnemangstjänsten TV4 Play Premium fortsätter att växa, och ökade under året antalet abonnenter med 25 procent.

SVT Play är fortfarande den största svenska webb-tv-aktören av de som mäts via MMS och stod för 562,6 miljoner strömstarter och 163,7 miljoner timmar.

* MMS HotTop webb. Siffrorna avser 1 januri-31 december 2015.

 

Många nya digitala satsningar och 4,5 miljoner i räckvidd på Facebook

TV4-Gruppens digitala transformation och expansion fortsatte under 2015. En rad nya tjänster och satsningar lanserades, exempelvis TV4:s nya talangnätverk ENT, som hittar och utvecklar ny svensk talang på digitala plattformar, och som redan i dag har över 20 talanger inom nätverket och når 1,85 miljoner följare, gillare och prenumeranter.

Under hösten lanserades också nya e-handelssatsningen Kökets favoriter, som är en del av en större satsning på att under 2016 via Köket skapa landets ledande matdestination för både användare och annonsörer.

Fotbollskanalen relanserades, och vann två prestigefyllda priser i Pearl Awards, TV4 var först ut att lansera 360-video både i Idol och i nyhetsreportage, Gilla TV lanserades, och engagemanget som TV4 skapar i sociala medier fortsatte att slå nya rekord.

Solsidan är Sveriges största Facebooksida med 740 000 fans, och flertalet inlägg nådde en miljonpublik. Det mest sedda Facebookinlägget efter säsongsavslutningen nådde en räckvidd på över 2,9 miljoner och fick mer än 200 000 likes, vilket gör det till det tionde största Facebookinlägget någonsin. Bengt Magnussons julhälsning till Gina Dirawi nådde upp till nästan samma räckvidd, 2,6 miljoner.

Engagemanget på TV4:s Facebooksida ökade med 140 procent och den organiska räckvidden med 55 procent till över 3 miljoner konton per månad i snitt, vilket också lett till att konsumtionen av innehåll ökat på TV4 Play. Den högsta organiska räckvidden TV4:s Facebooksida hade under en enskild månad var hela 4,5 miljoner.

 

LINJÄRT:

2015 blev TV4-Gruppens näst bästa år hittills, och TV4:s bästa sedan 2007

Efter förra årets nedgång i det linjära tittandet har minskningen stannat av. Tittandet i hela befolkningen ökade till och med, med 1 minut, till 154 minuter per person och dag.

TV4-Gruppen befäster sin position som det ohotat största kommersiella tv-huset, och når med en total tittartidsandel på 31,5 procent (30,7 procent 2014) i huvudmålgruppen 15-64 år sitt andelsmässigt näst bästa år någonsin, bara slaget av rekordåret 2011. SVT når i samma målgrupp en tittartidsandel på 28,3 procent (26,8), MTG på 18,5 procent (21,4) och Discovery Networks på 14,7 procent (14,5).

TV4-Gruppen är också största tv-hus i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper, och ökar även där sina andelar. SVT är största tv-hus bland de äldre tittarna, och därmed också i befolkningen som helhet. SVT har där en andel på 35,9 procent, följt av TV4-Gruppen på 30,3 procent, MTG på 14,6 procent och Discovery Networks på 11,8 procent.

Även TV4 som kanal gör ett mycket starkt år, och når med en tittartidsandel på 20,9 procent (en ökning från 20,5 procent 2014) i huvudmålgruppen 15-64 år sin högsta tittartidsandel sedan 2007. TV4 är därmed den klart största tv-kanalen, följt av SVT1 på 19,1 procent (17,4), Kanal 5 på 7,0 procent (7,4), TV3 på 6,2 procent (8,5) och SVT2 på 5,7 procent (5,8). TV4 växer också tydligt i TV3:s och Kanal 5:s huvudmålgrupper, medan både TV3 och Kanal 5 minskar. I målgruppen 15-49 år ökar TV4 från 19,1 till 19,3 medan TV3 minskar från 9,4 till 7,3 procent. Och i målgruppen 15-44 år ökar TV4 från 18,7 till 19,2 procent samtidigt som Kanal 5 minskar från 9,6 till 9,1 procent.

Sjuans framgångar fortsätter och kanalen försvarar sina höga andelar. Sjuan slår numera ofta tittandet på TV3 och Kanal 5, är i huvudmålgruppen kvinnor 25-59 år landets femte största tv-kanal och når där på en tittartidsandel på 6,1 procent (samma som 2014). I hela befolkningen landar andelen på 4,6 procent (samma som 2014), och Sjuan är där landets sjätte största kanal. I målgruppen 15-64 år landar andelen på 4,9 procent (5,0).

Samtidigt fortsätter TV12 – som under året relanserades som en renodlad humor-, film- och sportkanal – att vara landets snabbast växande tv-kanal. Under 2015 ökade tittartidsandelen från 1,2 till 1,9 procent i målgruppen 15-64 år och från 1,2 till 1,8 procent i hela befolkningen.

En stor och viktig anledning till de stora linjära framgångarna under året är den omfattande satsning på unikt svenskt innehåll som TV4 gjort under året, och som bland annat resulterade i att TV4 under hösten hade en unik helsvensk prime time-tablå. Under året hade inte mindre än 8 dramasatsningar premiär på TV4, där Ack Värmland, Modus och Boy Machine var några av de framgångsrika nya satsningarna, och där dramasatsningar som Solsidan, Beck och Morden i Sandhamn fortsätter locka stora tittarskaror. TV4:s svenska underhållningsutbud, drama, TV4Nyheterna, Nyhetsmorgon och sport, är också nyckeln till TV4:s fortsatta tittarframgångar.

 

TOPPLISTOR:

200 TV4-program hade miljonpublik – och över halvmiljonen starter på digitala episoder

Att linjär tv fortfarande står sig mycket starkt visas inte bara genom att det totala tittandet ökade med 1 minut, utan också genom de många program som attraherade storpublik. Under året nådde hela 200 TV4-program 1 miljon tittare eller mer, från underhållnings- och sportprogram till nyheter och drama.

Störst publik hade Let’s dance (2 202 000 tittare), Solsidan (2 134 000), Ack Värmland (2 035 000), TV4Nyheterna (1 959 000) och Så mycket bättre (1 932 000), men också TV4Vädret (1 901 000), Bingolottos uppesittarkväll (1 803 000), Bonde söker fru (1 736 000), Hellenius hörna (1 725 000) och Idol (1 691 000) lockade miljonpublik, liksom ett flertal andra underhållningsprogram. Så även dramaproduktioner som Beck (1 402 000), Morden i Sandhamn (1 359 000), Modus (1 326 000) och Boy Machine (1 110 000). Också ett flertal sportsändningar, som herrarnas hockey-VM (1 463 000), damernas fotbolls-VM (1 268 000) och sommarens U-21-EM (1 786 000) slog sig in på miljonlistan.

På den totala Topp 100-listan ökade TV4 under 2015 till 32 program (från 23 program under 2014). Som vanligt var det SVT-program som Melodifestivalen (3 771 000), Kalla Anka och hans vänner (3 460 000) och På spåret (2 960 000) som toppade listan över de mest sedda programmen. TV3 hade inga program på Topp 100-listan, men 1 program på miljonlistan, Champions League-matchen mellan Malmö FF och PSG (1 100 000). Kanal 5 hade playoff-landskampen mellan Danmark och Sverige (1 950 000) på Topp 100-listan och ytterligare 4 fotbollslandskamper som hade över 1 miljon tittare.

Den digitala konsumtionen ökade överlag, både för de program som också sändes linjärt och de webbexklusiva produktionerna. I många fall nådde program som var framgångsrika linjärt också mycket hög digital konsumtion. Såväl Solsidan (597 000 strömstarter), Så mycket bättre (508 000), Modus (499 000) och Ack Värmland (411 000) hade åtskilliga hundratusental strömstarter på enskilda avsnitt. Bland de mest sedda klippen under året fanns såväl Mia Skäringers Hallelujah-framträdande i Lotta på Liseberg (610 000) och Jenny Strömstedts brinnande ostbågar (553 000). Konsumtionen av nyheter och samhällsprogram ökade med 153 procent under året. Både klipp, nyhetssändningar och livenyheter ökade.

MTG:s mest startade program var ett avsnitt av Paradise hotel (533 000), Discovery Networks ett avsnitt av Ex on the beach (381 000) och SVT:s var sändningen av Prinsbröllopet (993 000).

 

ANNONSMARKNAD:

TV4-Gruppen ökade antalet reklamkontakter till marknaden

Under 2015 breddade TV4-Gruppen sin huvudmålgrupp till 15-64 år. TV4-Gruppen är liksom tidigare det ohotat största tv-huset när det gäller räckvidd och TRP-leveranser** till annonsmarknaden, höll emot räckviddsminskningen bäst och ökade samtidigt TRP-leveranserna.

Veckoräckvidden för TV4-Gruppen minskade från 66,3 till 65,3 procent i huvudmålgruppen 15-64 år. MTG:s veckoräckvidd minskade från 55,5 till 52,7 procent, och Discovery Networks minskade från 47,0 till 45,9 procent. Trenden är densamma även i konkurrenternas huvudmålgrupper, där TV4-Gruppen har klart störst räckvidd, och där minskningen för TV4-Gruppen är mindre än de övriga tv-husens minskningar. På kanalnivå är TV4 fortsatt den största kanalen med en veckoräckvidd i huvudmålgruppen som minskar från 58,1 till 56,7 procent. TV3:s veckoräckvidd minskar från 35,5 till 31,7 procent, och Kanal 5:s från 35,4 till 34,0 procent. Även i TV3:s och Kanal 5:s huvudmålgrupper är TV4 klart störst, och minskningen i veckoräckvidd lägst.

Den totala mängden TRP som levererades till annonsmarknaden minskade under året med 0,5 procent (motsvarande 5 500 ratings) i målgruppen 15-64 år. TV4-Gruppen ökade TRP-leveranserna med 1,9 procent och producerade därmed 10 500 TRP mer än 2014. TV4-kanalen producerade nästan 4 500 TRP mer än 2014 (en ökning på 1 procent) och TV12 13 000 TRP mer (en ökning på 70 procent). Sjuan tappade 2 500 TRP (3 procent). Samtidigt tappade MTG 8,2 procent (motsvarande 26 000 TRP). Störst var tappet för TV3 med 19 procent (motsvarande 25 000 TRP), medan TV6 tappade 9 procent (9 000 TRP), medan TV8 och TV10 ökade. Även Discovery Networks tappade, 0,4 procent (motsvarande1 000 TRP). Kanal 5 tappade 8 procent (motsvarande 12 000 TRP), medan några av de mindre kanalerna ökade.

** TRP, Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp. Siffrorna avser TRP-leverans i TV4:s huvudmålgrupp 15-64 år.

LÄNK TILL TABELL - TITTARTIDSANDELAR 2015 

Källa: MMS. Tittar- och konsumtionssiffrorna bygger på MMS officiella mätningar för 2015, samt MMS HotTop webb, MMS Rörliga bilder och YouTube. Bland TV4-Gruppens kanaler ingår C More. kanaler. Bland MTG:s kanaler ingår Viasat.

Senast uppdaterad: 2016-01-13