2014-06-27 | Övriga nyheter

Händelserika veckor för C More

Ny vd, försäljning av option på danska Canal 8 och Canal 9, och Bonnier återtar hela ägandet i C More från Telenor. Det har varit ett par händelserika veckor för C More. Casten Almqvist, vd för TV4-Gruppen, styrelseordförande i C More och ansvarig för Broadcasting inom Bonnier, berättar mer om vad detta innebär.

Vad betyder alla de här förändringarna?
Att Bonnier nu blir ensam ägare av C More innebär i första hand att vi skapar oss handlingsfrihet för C More och den framtida verksamheten, både när det gäller struktur och inriktning. Därmed blir det lättare att nå lönsamhet och att på bästa sätt nyttja C Mores starka innehållsportfölj. Det är också det som vår nye vd Manfred Aronsson ska jobba hårt med, och som avtalet med SBS Discovery om danska Canal 8 och Canal 9 skapar utrymme för.

Så SBS option på Canal 8 och Canal 9 i Danmark handlar om att skapa utrymme? Kan du utveckla?
Ja, enkelt uttryckt handlar det om det. Danmark har i dag har en överetablering kring sport, vilket varit huvudorsaken till våra problem där. Den option som SBS Discovery nu köper lägger grunden för en strukturell lösning i Danmark, vilket i sin tur ger möjlighet att satsa vidare på det som är kvar där – huvudsakligen film och serier.

Hur ska C More nå lönsamhet?
Genom att fortsätta erbjuda abonnenterna ett riktigt bra och starkt utbud, både vad gäller sport och underhållning, på alla plattformar. Därför behöver vi fortsätta utveckla och förädla C Mores produkter och tjänster, inte minst digitalt.

Vad är det långsiktiga målet med C More?
Nu handlar det om att skapa bästa möjliga läge för C More, och det har vi gjort i dag. C More har alla förutsättningar, med sitt programutbud, många nöjda abonnenter och inte minst fantastiska medarbetare med lång erfarenhet av abonnemangsaffären. Manfred har nu fullt fokus på att hitta rätt struktur och inriktning för C More och på bästa sätt tillvarata potentialen i C Mores rättigheter. Jag tycker att det känns riktigt bra.

Senast uppdaterad: 2014-06-27