Rekordår för Sjuan och TV4 Play

Sjuan och TV4 Play är två av vinnarna när tv-året 2012 kan summeras. Sjuan gör tack vare en mycket stark höst sitt bästa år någonsin, liksom TV4 Play. Och även om tittandet på TV4 och TV4-Gruppens kanaler totalt minskar något jämfört med rekordåret 2011 är TV4 största kanal och TV4-Gruppen största tv-hus i huvudmålgruppen 12-59 år.

 - TV4 är största kanal, TV4-Gruppen största tv-hus och Sjuan gör sitt bästa år någonsin. Det linjära tv-tittandet är stabilt och ökar jämfört med förra året. Samtidigt ökar Play-tittandet kraftigt, och där står vi via TV4 Play för två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter. Så även om man alltid vill göra saker ännu bättre kan vi inte annat än vara nöjda med året totalt sett, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Peter Lindström.

När tittaråret 2012 summeras kan man konstatera att TV4, även om tittartidsandelen minskar, är fortsatt största kanal i sin huvudmålgrupp 12-59 år. TV4 når 18,5 procent (jmf med 19,2 procent 2011), SVT1 ökar till 18 procent (från 16,5 procent), SVT2 ligger oförändrat på 5,2 procent, TV3 minskar till 8,2 procent (från 9,2) och Kanal 5 minskar till 8,8 procent (från 9,1).

I befolkningen som helhet är SVT1 den största kanalen även 2012, och ökar till nästan en fjärdel av tittandet, medan TV4 når närmare en femtedel. Bland de yngre tittarna är TV4 den populäraste kanalen, även om andelen minskar något. Därefter följer SVT1 (som ökar), Kanal 5 (som ökar något), TV3 (som fortsätter att minska) och TV6 (som tappar markant).

När det gäller tv-husen totalt är TV4-Gruppen, liksom tidigare, det största tv-huset i huvudmålgruppen 12-59 år. Tittandet minskar jämfört med rekordåret 2011, men ligger på samma nivå som 2010 – på 29,8 procent av det totala tittandet (jämfört med 31,4 procent 2011). SVT ökar tittandet till 27,4 procent (25,2), MTG tappar till 21,2 procent (22,3) och SBS TV tappar till 11,3 procent (från 11,6). Även bland de yngre tittarna, 15-44 år, är TV4-Gruppen det klart största tv-huset, även om andelen minskar. Därefter följer SVT (som ökar), MTG (som minskar) och SBS TV (som ökar något). I hela befolkningen är det SVT som ökar, medan de kommersiella tv-husen minskar.

SVT1:s ökade tittarsiffror beror huvudsakligen på ett högt tittande under OS i augusti och såväl TV4:s som Kanal 5:s minskade tittande på årsbasis förklaras till stor del av detta. TV3:s och TV6 minskade tittande är strukturellt och genomgående över hela året.

- TV4 har ett högt och stabilt tittande, och även om vi totalt sett tappar i jämförelse med ett mycket starkt 2011 gör vi ett bra år. SVT1:s ökade tittande beror till stor del på OS-framgångarna i augusti, där vi visste att vi skulle tappa rejält. Bortser vi från den perioden har vi levererat lika bra som under ett mycket framgångsrikt 2011. Vi lyckades väl med att förbättra tittandet under det andra kvartalet och avslutar året med ett mycket starkt fjärde kvartal för både TV4 och Sjuan, vilket känns bra att ha med sig in i ett spännande 2013, säger Peter Lindström.

 

2012 ett rekordår för Sjuan

Bland tittandet på övriga kanaler märks framför allt Sjuans framgångar. Under hösten slog Sjuan flera tittarrekord, och hamnade på helt nya nivåer tittarmässigt. Hela Sverige bakar blev Sjuans största framgång någonsin och nådde som högst 792 000 tittare.

Tack vare den starka hösten fortsätter Sjuan att öka sina andelar, och tittandet i målgruppen 12-59 år ökar till 4,6 procentenheter (från 4,4), vilket är den hittills högsta andelen för kanalen. I Sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59 år är det en marginell ökning under 2012, men samtidigt minskar avståndet till TV3 och Kanal 5 som tappat under året. Sjuan stärker därmed sin position som den femte största kanalen i denna målgrupp, och är betydligt större än både SVT2 och TV6.

Tittandet på TV11 och TV4 Sport ligger under 2012 på ungefär samma nivå som 2011, medan TV4 Fakta tappar något.

 

TV4 befäster positionen på Topp 100-listan

På tittartopplistorna dominerar som vanligt SVT, med Kalle Anka, Melodifestivalen och På spåret som de mest sedda programmen under året. SVT:s totala dominans minskade dock redan 2011, när TV4 femdubblade antalet program på topplistan. Under 2012 ligger TV4 via Fotbolls-EM (matchen mellan Sverige och England hade 2 695 000 tittare), Solsidan (2 100 000), Let’s dance (2 020 000) och Så mycket bättre (2 010 000) kvar på samma nivå och har totalt 22 stycken program på Topp 100-listan.

Tittar man på de kommersiella kanalernas topplista sände TV4 samtliga av de 100 mest populära programmen. Kanal 5 återfinns på plats 150 med en VM-kvalmatch i fotboll och TV3:s mest sedda program var ett avsnitt av Svenska Hollywoodfruar (805 000) som återfinns på plats 554. Sjuans bästa tittarsiffra, 792 000 tittare på Hela Sverige bakar, placerar kanalen strax därefter, på 592 plats.

 

Tv-tittandet lika stort som förra året

Det linjära tv-tittandet ökade marginellt under 2012 jämfört med föregående år, från 162 till 164 minuter, medan det var stabilt i målgruppen 12-59 år, på 142 minuter.

Trots att TV4-Gruppen minskar i antal tittade minuter per person och dag i målgruppen 12-59 år, 42 minuter jämfört med 45 minuter under 2011, är TV4-Gruppen fortsatt det tv-hus med högst antal tittade minuter per person. SVT är det enda mediehus som ökar under 2012, från 36 till 39 minuter, MTG minskar från 32 till 30 minuter och SBS TV ligger oförändrat på 16 minuter.

Utvecklingen i hela befolkningen är liknande – medan TV4-Gruppen minskar från 49 till 47 minuter per dag ökar SVT:s tittande från 56 till 60 minuter, MTG minskar från 28 till 27 minuter och SBS TV minskar från 14 till 13 minuter. Även bland de yngre tittarna har TV4-Gruppen med god marginal högst antal tittade minuter per person. I målgruppen 15-44 år ägnas 35 minuter åt TV4-Gruppens kanaler, mot 38 minuter 2011. Den tid som ägnas åt SVT ökar från 27 till 30 minuter, MTG minskar från 32 till 30 minuter och SBS TV ligger oförändrat på 17 minuter.

Sett till enskilda kanaler minskar TV4 sitt tittande något, från 27 till 26 minuter per dag i målgruppen 12-59 år. SVT 1 ökar från 23 till 26 minuter, SVT2 är oförändrade på 7 minuter, både TV3 och Kanal 5 minskar från 13 till 12 minuter. Tendenserna är desamma både i hela befolkningen och i konkurrenternas huvudmålgrupper.

 

TV4 Play stod för två tredjedelar av de kommersiella strömstarterna

Samtidigt som det linjära tv-tittandet i princip förblev oförändrat under 2012 fortsatte timeshift- och Play-tittandet att öka. Timeshift-tittandet, det vill säga det tittande som sker via inspelning av program via exempelvis boxar under de sju närmaste dagarna efter ordinarie sändning, adderade i snitt 3,1 procent till tittandet på den ordinarie sändningen, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år.

- Det har varit ett fantastiskt år för TV4 Digitala medier. 2012 var året då tittandet på de mobila plattformarna tog rejäl fart och även vår abonnemangstjänst TV4 Play Premium har växt kraftigt, inte minst sedan det blev möjligt att se alla våra tv-kanaler live i datorn, mobilen och surfplattan, säger Cecilia Beck-Friis, direktör TV4 Digitala medier.

Därutöver adderade tittandet via Play, det vill säga tv-kanalernas webbtittande via dator, mobil och surfplatta, ytterligare tittande. Exempelvis hade höstens första avsnitt av Solsidan drygt 2,1 miljoner tittare på den ordinarie sändningen inklusive timeshift, 190 000 tittare på reprissändningen, 285 000 strömstarter* via TV4 Play i datorn och 111 000 mobila strömstarter.

TV4 Play visade en kraftig tillväxt under året och antalet strömstarter ökade med 14 procent (vecka 1-50). Det är framförallt den mobila konsumtionen som växt under 2012 och från årets start har andelen mobila strömstarter i stort sett tredubblats.

TV4 Play stod under årets första 11 månader (vecka 1-49) för hela två tredjedelar av de kommersiella tv-husens strömstarter – 66 procent för TV4-Gruppen, 20 procent för MTG (data saknas vecka 43-48) och 14 procent för SBS TV. I genomsnitt startades över 3,6 miljoner strömmar per vecka i TV4 Play.

2012 var även året då de second screen-lösningar som TV4 arbetat fram slog igenom ordentligt. Bland annat har spelapplikationen till Pengarna på bordet laddats ned över 200 000 gånger och antalet spelare växte för varje program som sändes.

*Medan linjärt tv-tittande mäts i tusentals tittare är den kommersiella valutan för webbtittande hur många strömstarter ett program har.

--

Källa: Alla siffror bygger på MMS officiella tittarmätningar för 2012. Timeshift-tittandet för vecka 52 ingår inte, då det redovisas först 7 dagar efter ordinarie sändning. Siffrorna för Play-tittandet avser vecka 1-50, där inget annat anges.

Senast uppdaterad: 2013-01-04