Övriga nyheter

Riktlinjer för åsiktsannonsering

Med stöd i en egen utredning och Novus Opinions undersökning om hur svenska folket mottog politisk tv-reklam inför EU-valet, har TV4-Gruppen tagit fram nya riktlinjer för åsiktsannonsering och politisk reklam. Här kan du läsa riktlinjerna. Följande riktlinjer gäller för åsiktsannonsering i allmänhet och politisk reklam i synnerhet i TV4-Gruppens kanaler över kyrkovalet 2009 samt riksdags-, landstings- och kommunalvalen 2010. 

1) Följande riktlinjer gäller för åsiktsannonsering i allmänhet och politisk reklam i synnerhet i TV4-Gruppens kanaler över kyrkovalet 2009 samt riksdags-, landstings- och kommunalvalen 2010. Utvecklingen av den politiska reklamen i tv ska följas noga och efter dessa val ska riktlinjerna ses över.

2) Åsiktsannonseringen ska delas upp i flera delar – hjälporganisationer, politisk reklam och annan åsiktsannonsering.

3) Hjälporganisationer, som Läkare utan gränser, Amnesty International, Rädda Barnen, Röda Korset med flera, annonserar, som i dag, utan några specialregler.

4) Politisk reklam ska definieras så att det är åsiktsannonsering med ett politiskt parti som avsändare eller reklam från annan avsändare men med tydlig partipolitisk koppling.

5) Följande riktlinjer gäller för politisk reklam.

a) Samtliga partier som kan sorteras in under radio- och tv-lagens demokratiparagraf får annonsera. Reklamfilmernas budskap måste också hållas inom ramen för demokratiparagrafen.

b) Alla partier ska få samma villkor. Det får inte vara någon skillnad i erbjudande när det till exempel gäller pris, storlek på kampanjen, kampanjperiod eller placeringar.

c) För riksannonsering ska det finnas tre paket i storleksordningen 1x, 1,5x och 2x. Det är möjligt att välja en annan storlek på kampanjen men 2x är max.

d) För lokal annonsering gäller samma som ovan. Det ska finnas tre olika paket, partierna kan välja en annan storlek på kampanjen men den får inte vara större än det största paketet.

e) Partierna ska informeras om att syftet med kampanjen förväntas vara att föra fram sin egen politik.

f) Samtliga filmer ska vara bestämda innan kampanjen startas.

g) Avsändaren ska vara tydlig och det ska i slutet av varje reklamspot anges vilket parti som står bakom den.

h) Ingen reklam får sändas i anslutning till eller under aktualitetsprogram eller andra samhällsgranskande program, eller andra program som kan kopplas till innehållet i den vid varje tillfälle aktuella reklamfilmen.

i) Reklam ska inte sändas dagen före valet eller under valdagen.

6) Övrig åsiktsannonsering får förekomma i begränsad omfattning.

7) För inplacering av kampanjer som gäller övrig åsiktsannonsering gäller samma regler som för politisk reklam.

/TV4-Gruppen, 2009-07-01

Senast uppdaterad: 2013-11-13