Övriga nyheter

Samma eller bättre villkor på Ericsson

De 40 medarbetare som arbetar med utsändning av TV4-kanalerna erbjuds genom dagens affär samma eller bättre villkor hos Ericsson. Ingen personal som producerar tv omfattas av affären. - Hela utsändningspersonalen erbjuds jobb på Ericsson, motsvarande tjänster de haft på TV4, säger personaldirektör Annakarin Runestad. 

Alla de 40 personer som i dag arbetar med utsändning av TV4-kanalerna erbjuds i och med det ingångna avtalet anställning på Ericsson, som har sina lokaler på plan 2 i TV4-huset på Tegeluddsvägen. I samband med offentliggörandet av affären, som innebär ett tioårigt strategiskt partnerskap med Ericsson och att Ericsson tar över driften av TV4-kanalernas utsändning, har berörd personal fått särskild information.

TV4-Gruppens personaldirektör Annakarin Runestad är nöjd med lösningen för medarbetarna.
- Hela utsändningspersonalen erbjuds jobb på Ericsson, motsvarande tjänster de haft på TV4, säger Annakarin Runestad.

De som omfattas av erbjudandet om övergång till Ericsson är den teknikstödspersonal inom TV4-Gruppen som ansvarar för att utsändningen fungerar och bevakas, främst programkontrollen PK, kvalitetskontrollen QC och delar av Drifts- och utvecklingsavdelningen. Även funktionen linjekontroll inom kopplingscentralen KC ingår, dock inte personalen på mediedesken. Ingen personal som producerar tv flyttas till Ericsson.

Annakarin Runestad anser att personalen som går över till Ericsson har mycket goda karriärsmöjligheter.
- Det är ett tydligt mål för Ericsson att expandera sin verksamhet inom broadcast i framtiden. I Ericssons satsning på området är TV4-personalen som erbjuds möjlighet att komma över mycket viktig. De får en central roll i ett expanderade affärsområde, och får chansen att vara med och skapa framtidens medietekniklösningar.

När det gäller den frilanspersonal som också arbetar med utsändningen finns det ett stort intresse från både TV4-Gruppen och Ericsson att även de ska fortsätta inom verksamheten.

Inför affären har det lagts stor vikt vid noggranna förstudier. En omfattande konsekvensanalys för vad avtalet med Ericsson innebär för den verksamhet som blir kvar inom TV4-Gruppen har gjorts. Fackklubben inom Unionen har kontinuerligt fått information om affären under en längre tid. Unionen har också tagit in en arbetstagarkonsult som granskat affären grundligt och ger stöd till den. Fackklubben bjuder in berörda medarbetare till en presentation med arbetstagarkonsulten under veckan, där slutsatserna redovisas. Även fackklubben inom SJF har fått information inför affären.

Kvar inom TV4-Gruppens teknikavdelning blir teknikledningen och medarbetare som har beställarfunktioner för tv-tjänsterna som Ericsson levererar för TV4-kanalerna och Canal+. Funktioner för strategi och teknikutveckling finns också kvar i organisationen, liksom TV4 Nya mediers teknikpersonal.

Affären kommer att påverka övrig personal inom TV4-huset framöver, eftersom teknikavdelningen är en stödfunktion för många olika avdelningar. Teknikdirektör Jonas Collsiöö besöker under den närmaste tiden de närmast berörda avdelningarna och inleder en dialog om hur samarbetet kommer att se ut i praktiken.

Senast uppdaterad: 2013-11-13