Övriga nyheter

TV4-Gruppen i jämställdhetsundersökning

Under sommaren och hösten gjorde Veckans Affärer en riksomfattande undersökning om jämställdhet inom större och mindre företag i Sverige. HR-avdelningarna på 112 företag fick besvara en mycket omfattande enkätundersökning, där svaren poängsatts efter 49 olika parametrar. 40 storbolag och 10 småbolag kvalificerade sig till den slutliga listan över Sveriges mest jämställda företag, som i november presenterades på va.se. TV4-Gruppen är ett av dem, och har bland annat längst pappaledighet av alla undersökta företag.

I november presenterade Veckans Affärer Sveriges 50 mest jämställda företag, efter en omfattande undersökning som fokuserat på företagens kultur, policys, lön/ersättning och förmåner, samt arbetskraftsprofil.

Undersökningen som presenteras på va.se listar företagen och anger ifall de kan sägas uppfylla sex olika konkreta kriterier: fyller man ut föräldraförsäkring, erbjuder man hushållsnära tjänster, har man en föräldravänlig mötespolicy, finns utsatta jämställdhetsmål - och är de i så fall kopplade till lön, samt om man tillhandahåller mentor/chefsprogram för kvinnor.

Veckans Affärer sammanfattar TV4-Gruppens jämställdhetsnivå som mycket god och konstaterar att det i dag finns exakt lika många anställda kvinnor som män. Dock har fler kvinnor än män osäkra anställningsförhållanden. TV4-Gruppen har även längst pappaledighet av alla undersökta företag.

Monica Häggkvist, personalspecialist och ansvarig för jämställdhetsarbetet inom TV4-Gruppen, välkomnar undersökningen.

- Det är bra med den här typen av undersökningar. Inte minst för att olika företag och organisationer kan inspireras och lära sig av varandra. Att vi är med på listan är för oss en bekräftelse på att vi gör rätt saker, säger hon.

TV4-Gruppen uppfyller fyra av sex kriterier. Saknas gör föräldravänlig mötespolicy och jämställdhetsmål kopplat till lön.

Varför finns inte ett utarbetat jämställdhetsmål kopplat till lön och en föräldravänlig mötespolicy?

- Egentligen så har vi ju det även om det inte finns nedskrivet som policy. Vi gör årliga lönekartläggningar och justerar osakliga löneskillnader så fort de upptäcks. Sedan tre år tillbaka har vi inga osakliga löneskillnader beroende på kön eller mellan grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Och vi har aldrig reflekterat över att det skulle krävas en särskild mötespolicy. Eftersom så många av våra medarbetare är småbarnsföräldrar, så brukar det lösa sig per automatik.

 

Senast uppdaterad: 2013-11-13