2013-06-19 | Övriga nyheter

TV4-Gruppen kommenterar public service-propositionen

En utredning av public servicebolagens marknadspåverkan, ökad transparens och krav på att det ska vara lättare att granska och utvärdera hur public service-bolagen uppfyller villkoren i sina sändningstillstånd. Det är något av innehållet i den proposition som kulturministern presenterat om den kommande tillståndsperioden för SVT, SR och UR. TV4-Gruppen är i huvudsak positiv till förändringarna.

I dag presenterade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth regeringens proposition för vilka villkor och riktlinjer som ska gälla för SVT, SR och UR under nästa tillståndsperiod, åren 2014-2019.

En av nyheterna vara att man till hösten ger Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera public service-verksamheternas påverkan på mediemarknaden, konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort. Dessutom föreslås ökade krav på att redovisa kommersiella intäkter, och på ökad transparens, något som bland annat ska göra det lättare att granska och utvärdera hur public service-bolagen uppfyller villkoren i sina sändningstillstånd.

Så här kommenterar TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal propositionen på TV4:s medieblogg:

”Beskedet att man ska utreda public service-bolagens marknadspåverkan är bra och viktigt. Det är en tydlig signal om att man från politiskt håll ser att public service-bolagens marknadspåverkan är en central fråga för mångfalden på den svenska mediemarknaden.”

”I övrigt noterar vi att propositionen rör sig mot att tydliggöra public service-uppdraget och öka transparensen. En ökad öppenhet kring kommersiell finansiering och sidoverksamheter är ett rimligt krav på en offentligt finansierad verksamhet, och kan på sikt bidra till att stärka public service-bolagens oberoende.”

Senast uppdaterad: 2013-06-19