Övriga nyheter

TV4-Gruppen skänker 50 000 till insamling för de fängslade svenska journalisterna

- En viktig yttrandefrihetsfråga, säger Viveka Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle. Svenska journalistförbundet och Reportrar utan gränser håller i en insamling för de fängslade svenska journalisterna i Etiopien, Martin Schibbye och Johan Persson. En av de största enskilda givarna är Jan Guillou, men även flera fackklubbar har tidigare bidragit, däribland på TV4. 

Nu har kassan sinat. Pengarna har gått till att täcka utgifter som advokatkostnader och resor för anhöriga, tolkar och vittnen.

TV4 har beslutat att skänka ytterligare 50 000 kronor.

- Vi har bevakat händelseutvecklingen kring Johan Persson och Martin Schibbye på plats i Etiopien med egna team. Det är självfallet nödvändigt att reportrar och fotografer får en chans att rapportera från olika delar av världen så säkert som möjligt, säger Viveka Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle.

- Många tv-bilder i världen tas också av frilansare som utsätter sig för stora risker i konfliktområden, och jag tycker att det är viktigt att stora etablerade mediebolag som TV4 tydligt tar ställning för en sådan här yttrandefrihetsfråga.

Senast uppdaterad: 2013-11-13