TV4-Gruppens marknadschef Lotta Lindborg tar plats i Roy-galans jury

Roy-galan, som uppmärksammar Sveriges bästa reklamfilmer och skaparna bakom dem, går in på sitt tionde år. TV4-Gruppens marknadschef Lotta Lindborg har i år fått en av hedersplatserna i den tio man starka juryn. Alla bidrag finns att se på tv4.se, då TV4-Gruppen är samarbetspartner i eventet.

Roy-galan uppmärksammar årligen Sveriges bästa reklafilmer. Nu tar
TV4-Gruppens marknadschef Lotta Lindborg plats i juryn. De tio i juryn utser bästa reklamfilm, bästa reklamfilmsregissör och bästa interaktiva reklamfilm. Dessutom delas Folkets pris och Royalty ut, där publiken får säga sitt. Samtliga bidrag inför årets Roygala finns sedan några dagar tillbaka att se på tv4.se och på Spotlight, då TV4-Gruppen agerar partner i sammanhanget, som sponsor.

Lotta, vad är TV4-Gruppens roll i det här, varför är TV4-Gruppen med?
- Reklamen är så klart en viktig del i vår affär. Vi vill vara med och höras och driva debatten kring ämnet reklam. Vi tycker det är viktigt att nå ut till både slutkonsument och till de producenter som gör reklamfilmerna, att synas i Roy-galansammanhang är ett givet kort. Vi gör det här med förhoppningen att på sikt höja nivån på dagens reklam.

Ni ska bland annat enas om Sveriges bästa reklamfilm anno 2012. Vad tittar ni efter?
- Juryn består av vitt skilda roller med olika erfarenhet och kompetens. Allt från copywriters till producenter. Så vi tittar kort sagt på samma sak men ur ibland väldigt olika perspektiv.

- För min del har jag utgått från tre kriterier: är filmen tydlig, förstår man den, och vad händer i magen när man ser den. Och jag fick igenom en av mina favoriter till en av finalplatserna!

Hur har urvalsprocessen gått till?
- Tillsammans har vi malt igenom ungefär 300 filmer under en dag. Alla fick därefter utse ett tiotal personliga favoriter. Och utifrån dessa har sedan urvalet utmynnat i tio finalister.

Roygalan hålls på Chinateatern i Stockholm den 24 oktober. Folkets pris-statyetten delas ut av Casten Almqvist. Det vinnande bidraget publiceras på tv4.se dagen efter.

Senast uppdaterad: 2012-10-24