Övriga nyheter

TV4 News försvinner ur marknätet

Myndigheten för radio och tv har avslagit Nyhetsbolagets ansökan om förlängt tillfälligt sändningstillstånd i marknätet för TV4 News, då myndigheten inte har möjlighet att förlänga tillståndet, utan permanent tillstånd krävs för vidare sändningar. Det innebär att TV4 News från och med tisdag den 7 februari klockan 08.00 försvinner ur marknätet. 

Då Myndigheten för radio och tv inom kort kommer att dela ut nya sändningstillstånd i marknätet hoppas Nyhetsbolaget att TV4 News snart kan vara tillbaka i marknätet.

För att marknätets tittare ska ha möjlighet att ta del av TV4 News sändningar har en överenskommelse träffats om att TV4 News mellan klockan 11.00 och 18.00 kommer att visas i Kanal Global.

Precis som tidigare kan Com Hems kunder och Canal Digitals satellitkunder se TV4 News, och dessutom kan alla TV4 Plays premiumkunder se TV4 News på nätet.

Senast uppdaterad: 2013-11-13