2012-09-17

TV4 kommenterar public service-utredningen

Tisdagen den 11 september presenterade public service-kommittén sin utredning om vilka villkor som ska gälla för public service-bolagen SVT, SR och UR från den 1 januari 2014.
”Förtydligat och skärpt uppdrag, större krav på redovisning och icke-kommersialism, men analys av SVT:s marknadspåverkan saknas”. Så kommenterar TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal utredningen.

”Utredningen belyser ett flertal viktiga frågor för en välmående mediemarknad som präglas av mångfald och sund konkurrens. Viktiga förslag/ställningstaganden från utredningen är:

- Ett skärpt och förtydligat public service-uppdrag med fokus på bland annat kultur, nyheter och på program som den kommersiella tv-världen inte täcker.
- Större krav på transparens, öppenhet och redovisning. Här finns i dag stora brister, inte minst när det gäller kommersiella intäkter.
- Förbud mot produktplacering.
- Att man ska leverera i enlighet med sitt uppdrag, inte utifrån tittarsiffror och en upplevd konkurrens från kommersiella bolag om marknadsandelar.

Vid en första genomläsning kommer tyvärr utredningen med få skarpa förslag kring:

- Direkt och indirekt sponsring.
- Kommersiella samarbeten.
- Hur man ska säkerställa att public service-bolagen inte snedvrider konkurrensen på mediemarknaden. Över huvud taget saknas en konsekvensanalys av framför allt SVT:s marknadspåverkan, något som tydligt ingick i utredningsdirektivet.

Sammanfattningsvis är utredningen är ett litet steg på vägen, men analysen av framför allt SVT:s marknadspåverkan saknas. Om inte regeringen tar fasta på det, samt kraven på förbättrad redovisning så att man mycket tydligt kan följa upp och undersöka vad SVT sänder och hur finansieringen ser ut, riskerar utredningen att bli ett slag i luften.”

Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4-Gruppen

Senast uppdaterad: 2012-09-17